Zákaz pro hydraulické štěpení vláda nechystá, téma břidlicového plynu ale žije v celé Evropě

Vrtná stanice poblíž polské Krynice; zdroj: CreativeCommons.org, autor: Karol Karolus.

Kabinet Petra Nečase se včera zabýval mimo jiné těžbou a průzkumem ložisek břidlicového plynu. Vláda nechce kontroverzní metodu hydraulického štěpení zakazovat, chystá ale novou legislativu. Téma břidlicového plynu ožívá před podzimními volbami také v Německu.

„Zakázat možnost průzkumů navždy není řešením problému. Za dvacet let zde může být technologie průzkumů mnohem šetrnější k životnímu prostředí než nyní. Říkat dnes, jak se další generace mají chovat zítra, by nebylo správné,“ řekl médiím ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) k otázce těžby nekonvenčních zásob zemního plynu.

Podle ministra by nyní měla Česká republika řešit otázku legislativy, která bude průzkum ložisek a těžbu břidlicového plynu upravovat. Než bude vytvořena, navrhuje moratorium na těžbu i průzkum do roku 2014.  

Otázkou nekonvenčních ložisek zemního plynu se vláda zabývala na svém včerejším (20. února) zasedání. Kabinet se shodl na tom, že hlavním veřejným zájmem při rozhodování o budoucím průzkumu a těžbě je ochrana životního prostředí.

„Pokud nebudou příroda a krajina dostatečně chráněné, nebudou se průzkumy povolovat,“ řekl Chalupa.

Jeho ministerstvo má nyní provést analýzu existujících zákonů a do konce srpna předložit vládě informace o dopadech průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů s využitím zkušeností ze zahraničí. Má také připravit návrhy na úpravu Státní politiky životního prostředí.

Do konce října pak má být připraven návrh na změnu legislativy, která se týká stanovování průzkumných území a povolování průzkumu a těžby. Nové předpisy by měly odpovídat aktuálně dostupným a používaným technologiím.

Nebezpečné frakování

Vláda také projednávala návrh několika poslanců ČSSD a Věcí veřejných, kteří by rádi prosadili zákaz používání metody hydraulického štěpení při těžbě plynu. Ta má podle nich negativní dopady na životní prostředí. Kabinet Petra Nečase se k návrhu vyjádřil negativně, stanovisko vlády však není závazné, rozhodovat bude Parlament.

Zákaz těžby plyn pomocí hydraulického štěpení prosazují od minulého roku také někteří senátoři (EurActiv 30.5.2012). K podobným krokům v poslední době přistupují i jiné členské země EU.

Kvůli obavám z kontaminace pitné vody, ale také například z podpovrchových explozí již došlo k zákazu těžby břidlicového plynu ve Francii a Bulharsku. Tyto země spolu s Německem zavedly také moratorium na další průzkumné vrty. Znepokojení budí možná těžba břidlicových plynů také v Rakousku, kde se zásoby nacházejí kousek od hranic s Českou republikou. Pozitivně se k možné těžbě nekonvenčních plynů staví naopak Polsko (EurActiv 5.10.2011).

Aktuálně se o břidlicovém plynu diskutuje v Německu, kde je téma jednou z otázek předvolební kampaně. Ochránci životního prostředí na jedné straně poukazují na negativní dopady průzkumu a těžby. Proti nim ovšem stojí průmysl, který stojí o rozvoj nekonvenčních ložisek. Zástupci energeticky náročných oborů upozorňují na to, že jejich náklady na energii budou v příštích letech výrazně vyšší než v případě jejich americké konkurence. USA se přitom těší nízkým cenám za plyn právě díky nekonvenčním zásobám.