Průzkum: Čisté zdroje energie mají podporu české veřejnosti

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: dan

Většina obyvatel ČR by si přála, aby se vyrábělo více energie z obnovitelných zdrojů a aby se v energetice naopak snižoval podíl uhlí. Nejvyšší podporu mají malé vodní elektrárny, solární panely na střechách domů a biomasa. Podle jednoho z předních energetických expertů v Česku zabírá zejména argument soběstačnosti, čím dál vyšší důraz se však klade i na ochranu životního prostředí.

Lidé v České republice chovají sympatie k energetické soběstačnosti dosažené díky vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukázal výzkum veřejného mínění, který zpracovala agentura SC&C pro Alianci pro energetickou soběstačnost.

Češi tak prý podporují zejména vyšší počet malých vodních elektráren (MVE), solárních elektráren na střechách domů a tepláren na biomasu. Poměrně vysokou podporu mají také větrné elektrárny a bioplynové stanice.

Snížit by se měla podle výsledků výzkumu naopak těžba uhlí a jeho spalování. Tři čtvrtiny lidí například dávají přednost útlumu těžby oproti masivním vývozům elektřiny. Té Česko v loňském roce exportovalo 17 terawatthodin, tedy pětinu domácí výroby.

Negativně se respondenti vyjádřili také k těžbě v uranových dolech a využívání malých městských výtopen poháněných jadernými reaktory. Počet velkých jaderných elektráren by pak měl podle necelé poloviny dotázaných zůstat stejný, jedna třetina se domnívá, že by měly být využívány méně.

Vysokou podporu nemají ani solární elektrárny umístěné na zemi. Jak již bylo zmíněno, Češi preferují zejména solární panely na střechách budov. Podle výzkumu by si je na vlastní dům pořídily až dvě třetiny lidí. Pro zbylou třetinu prý představuje problém spíše finanční náročnost takových projektů a nejasná návratnost investice.

Podle vedoucí výzkumu Jany Hamanové tento výsledek souvisí zejména s nízkou mírou informovanosti. „Ze zkušenosti víme, že lidé v České republice sami informace aktivně nevyhledávají a spíše čekají, až informace přijdou k nim,“ dodala k tomu.

Není to překvapení

Podle Aliance pro energetickou soběstačnost může využití potenciálu obnovitelné  energetiky pomoci nastartovat moderní ekonomiku nezávislou na uhelné nebo atomové energetice, vytvořit nová pracovní místa a snížit znečištění ovzduší.

Průzkum prý také ukázal neplatnost tvrzení, že Češi nemají obnovitelné zdroje v oblibě. Pozitivně se k jejich využívání vyslovila polovina oslovených. Další čtvrtina lidí se pak na OZE dívá spíše pozitivně, zatímco poslední čtvrtina je vnímá negativně.

Podle předsedy správní rady neziskové konzultační společnosti SEVEn Jaroslava Marouška není takový výsledek překvapením. Důraz na ochranu životního prostředí prý u nás sice není tak výrazný jako například v Německu, mladší generace však prý začínají této oblasti věnovat čím dál vyšší pozornost.

Ještě větší význam má podle něj argument energetické nezávislosti. „Heslo samostatnosti u nás vždy zabere,“ řekl na tiskové konferenci, na které byly představeny výsledky průzkumu. Vědomí soběstačnosti má prý pro spotřebitele svou hodnotu, protože je mimo jiné zárukou stabilních nákladů na energii.

Rozdílné názory

Odborná poradní komise pro vytváření Státní energetické koncepce počítá do roku 2030 pouze s 15% podílem OZE na výrobě energie a přednost dává rozvoji energie jaderné (EurActiv 28.5.2012). Energetický regulační úřad (ERÚ) navíc prosazuje zastavení podpory pro čisté zdroje energie od roku 2014.

Aliance pro energetickou soběstačnost upozornila, že podle průzkumu SC&C jsou tak plány politiků i úředníků z ERÚ v rozporu s názorem veřejnosti na další rozvoj domácí energetiky.

Ve své tiskové zprávě také zdůraznila, že obnovitelné zdroje učinily za několik posledních let výrazný krok vpřed. Jejich investiční náročnost prý klesá rychlým tempem, což se týká zejména solárních panelů, jejichž cena za poslední tři roky poklesla o 75 procent. Připomněla také, že na přelomu loňského a letošního roku došlo v Německu poprvé k protnutí maloobchodní ceny elektřiny a garantovaných výkupních cen pro solární elektrárny (EurActiv 21.5.2012).