Výstavba nových polských elektráren straší ekology

elektrarna

Polsko chce novým uhelným elektrárnám po roce 2013 zdarma rozdat desítky milionů emisních povolenek. To ale ostře kritizují ekologické organizace, kterým se nelíbí, že namísto nahrazování čistšími alternativami země svou závislost na uhlí ještě prohloubí. Eurokomisařka pro klimatické změny z polského rozhodnutí ale strach nemá.

Největší z nových členských zemí Unie se ocitla pod palbou kritiky ze strany ekologů. Ti Polsku vyčítají, že v době, kdy se celá Evropa vydává směrem snižování emisí skleníkových plynů z uhelných elektráren a průmyslových podniků, svou závislost na uhlí ještě prohlubuje.

Ekologové z WWF odhadují, že polské uhelné elektrárny mohou ročně získat zdarma povolenky na 33,6 milionů tun uhlíkových emisí, což je pro srovnání přibližně stejný objem, jaký během roku do ovzduší vypustí celé Norsko nebo Slovensko.

„Pokud se polské plány naplní, dostanou nové elektrárny dotace dosahující mnoha miliard eur. Role uhlí v polském energetickém mixu se tak do příštích desetiletích upevní,“ říká aktivista WWF Mark Johnston. Navíc se tím podle něj dále naruší jednota EU v boji se změnami klimatu.

Komisařka pro klimatické změny Connie Hedegaard se ale plánů Polska v tuto chvíli neobává. Podle její mluvčí se k nim ale ještě musí vyjádřit zbývajících 26 členských zemí EU.

Ministři členských zemí Evropské unie se v prosinci roku 2008 shodli na tom, že od roku 2013 si budou uhelné elektrárny muset emisní povolenky, které až dosud dostávaly zdarma, kupovat v aukcích. Polsko a další nové členské země (včetně ČR), které jsou na výrobě elektřiny z uhlí závislé, se tehdy proti návrhu postavily v obavě z výrazného nárůstu cen elektřiny a negativních dopadů na jejich ekonomiky.

Dvojí interpretace

Výsledná dohoda proto počítá s tím, že si elektrárny v roce 2013 budou kupovat pouze 30 % povolenek a zbytek dostanou zdarma. Tento podíl se poté bude postupně zvyšovat až na 100 % v roce 2020. Současně ale musí země své uhelné elektrárny modernizovat.

Na povolenky zdarma mají mít navíc podle konečné dohody pouze projekty těch elektráren, které byly „fyzicky zahájeny“ do konce roku 2008. Pod termínem „fyzicky zahájené“ si ovšem většina lidí představuje projekty, u nichž do roku 2008 započala fyzická výstavba.

Polsko si ale tento termín interpretovalo jinak a za „fyzicky zahájené“ počítá všechny projekty, které se do uvedeného roku začaly připravovat. Tímto způsobem by na povolenky zdarma získaly nárok všechny nové elektrárny, jejichž souhrnný výkon se odhaduje na 15.000 megawatt, což odpovídá zhruba 10 průměrně velkým jaderným elektrárnám.

Toto číslo potvrdila i mluvčí polského ministerstva životního prostředí. Taková kapacita je podle ní schopná pokrýt polovinu špičkového odběru elektřiny celého Polska.

Mluvčí vysvětlila, že podle polské legislativy, jejíž interpretaci potvrdila i komisařka Connie Hedegaard, se za „fyzicky zahájené“ považují takové projekty, které mají připravenou geologickou dokumentaci, nebo mají zajištěné místo pro výstavbu nebo v jejich případě došlo k úpravám pozemků.

Jako v rukavičkách

Evropská komise se zjevně snaží s Polskem jednat opatrně. Má ostatně ještě v živé paměti nedávný soudní spor, v němž jí Poláci zažalovali kvůli přidělenému stropu emisních povolenek (EurActiv 20.4.2010).

Polsko navíc patří k zemím, které se netají svým nesouhlasem k navyšování závazku, s nímž jde Evropská unie do mezinárodních jednání o nové mezinárodní dohodě o klimatických změnách. EU se právně zavázala ke snížení skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % v porovnání s rokem 1990, ale zároveň slíbila, že pokud se ke snižování emisí přidají také další velcí světoví znečišťovatelé, svůj závazek navýší na 30 %. Jakékoliv spory by v tuto chvíli mohly případnou ochotu Polska k případnému navyšování redukčního cíle ohrozit.

Podle Johnstona jde Polsko proti duchu evropské klimatické legislativy a zneužívá možnost dvojího výkladu, který evropské normy připouští.

„Evropští zákonodárci měli dobré důvody ke stanovení konečného data na rok 2008“, říká aktivista. „Investiční rozhodnutí, která firmy schválí po tomto datu, nesmí ovlivňovat vidina milionů volných povolenek, které by si provozovatelé jinak museli kupovat.“