Vodíková údolí vznikají po celé Evropě

© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

Řada evropských regionů aspiruje na titul „vodíkových údolí“. Tato údolí umí vodík nejenom vyrábět, ale také jej přepravovat a využívat. Podle zástupců sektoru je nutné jejich rozvoj více podpořit.  

V Evropě dnes roste již více než dvacet vodíkových údolí, další dvě jsou pak ve Velké Británii. Řada z nich přitom vzniká poblíž evropských přístavů. Alespoň to tvrdí Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH/JU), iniciativa spojující veřejný a soukromý sektor s cílem rozvíjet vodíkové technologie.

Smyslem těchto projektů je vytvářet malá vodíková centra, na jejichž základech by měla vzniknout celoevropská vodíková ekonomika.

„Je důležité si uvědomit, že v dekarbonizaci naší společnosti bude rychlý a čistý vodík klíčovým elementem,“ uvedl Bart Biebuyck, výkonný ředitel FCH/JU.

Nová zpráva FCH/JU rozděluje vodíková údolí do tří hlavních kategorií: malé lokální projekty v oblasti dopravy, regionální a středně velké projekty v průmyslu, a velké projekty zaměřené na mezinárodní obchod.

„Krajina vodíkových údolí se rozrůstá a je čím dál více rozvíjena soukromým sektorem,“ uvádí zpráva o rozvoji vodíkových údolí v Evropě. „Vodíková údolí budou dozrávat zejména během této dekády, díky rostoucímu počtu projektů a díky jejich rostoucí velikosti a komplexnosti,“ píše se v dokumentu.

Jak snížit emise a zajistit energii? Evropa sází na vodík, je to příležitost i pro ČR

Auta poháněná čistým vodíkem již nejsou hudbou vzdálené budoucnosti. Vodík se vzhledem ke klimatickým cílům Evropské unie stává černým koněm evropské energetiky. Vsadit na něj chce i Česká republika.

Evropa se může chlubit nejvyšší světovou koncentrací těchto projektů. Vyplývá to z informací Platformy pro vodíková údolí, skrze kterou sdílí osvědčené postupy a data hned 34 projektů z 19 zemí  světa.

Do čela evropských žebříčků se v tomto ohledu staví Nizozemsko se svými pěti projekty, mezi kterými je i vodíkové údolí u rotterdamského či amsterdamského přístavu, či projekt v regionu Groeningen.

Rozvoj vodíkových údolí čelí překážkám

Přestože vodíkových údolí po Evropě přibývá, plného dokončení se zatím na světě dočkaly jen čtyři z nich. Jedno z nich je v Dánsku, kde využívají obnovitelný vodík vyrobený pomocí větrné energie k vyrovnávání elektrické sítě a k pohánění dopravy a průmyslu.

Evropská strategie k vodíku: Velké ambice a spousta práce

Vodík je podle Komise cestou k ekonomické obnově, modernizaci a dekarbonizaci. Cesta k jeho lepšímu využití ale bude obnášet značné množství investic a kvalitní spolupráci mezi EU, členskými státy a soukromým sektorem. V Česku je vodík využíván zatím pouze omezeně.
Ve středu (8. července) …

Podobné projekty by si podle zástupců průmyslu zasloužily větší podporu.

„Zpráva identifikovala také pět hlavních překážek. Jednou z nich je přístup k veřejné finanční podpoře, která by vyplnila dosavadní finanční mezery. Druhou je nacházení odběratelů a podepisování dlouhodobých kontraktů, díky kterým by byly projekty obchodovatelné,“ dodal Biebyck ze společného vodíkového podniku FCH/JU.

„Za třetí, musíme zajistit technologickou připravenost všech palivových článků a vodíkových aplikací, které vyžadujeme. A nakonec, potřebujeme zajistit adekvátní legislativně-regulatorní podporu. Příkladem je stanovování cen za uhlík, standardizace nebo rychlé povolování a mnoho dalšího,“ uzavřel ředitel FCH/JU.