Vodíková revoluce. V roce 2030 bude 17 % nových náklaďáků jezdit na vodík, předpovídá EU

Eurokomisařka pro dopravu Adina Văleanová © EPA-EFE/JULIEN WARNAND

Evropská energetika má za sebou rušný rok, což platí i pro vodík. Pomyslnou tečkou za letoškem se stal Evropský vodíkový týden, kdy se obnovilo evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti vodíku. Evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová při té příležitosti představila svou vizi vodíkové dopravy.

Vodík by měl hrát důležitou roli při dekarbonizaci emisně náročných odvětví, jako je výroba oceli, chemický průmysl a doprava. Evropská komise odhaduje, že vodík by se v roce 2050 mohl podílet na zhruba 10 až 24 procentech spotřeby energie.

Co se týče dopravy, na trhu s osobními vozy by měly dominovat elektromobily. U těžké silniční dopravy by měl být klíčem k dekarbonizaci právě vodík.

Využití vodíku v dopravě prostřednictvím palivových článků, které přeměňují vodík na elektřinu, je dlouhodobou ambicí EU.

Pokud chce EU dosáhnout svých cílů a dopravu očistit od emisí, vodíkové čerpací stanice by měly být do roku 2030 dostupné alespoň každých 150 kilometrů podél automobilové transevropské dopravní sítě (TEN-T). Během svého prosincového projevu to uvedla Adina Văleanová, komisařka pro dopravu.

„Tím by vznikla dostatečně hustá síť vodíkových čerpacích stanic zajišťující odpovídající přeshraniční propojení EU a podporu pro 60 000 vodíkových nákladních vozidel, která podle našich očekávání budou jezdit po unijních silnicích v roce 2030,“ dodala.

Síť TEN-T je evropský projekt, jehož cílem je vybudovat na kontinentě propojený systém hlavních silnic, železnic, letišť a vodní infrastruktury.

Zmíněných 60 000 vodíkových nákladních automobilů odráží výsledky studie z roku 2020, kterou si nechal vypracovat Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH JU). Podle ní jsou palivové články „velmi slibným řešením bezemisního pohonu pro těžkou nákladní dopravu“.

Studie dospěla k závěru, že nákladní vodíková vozidla s palivovými články se mohou stát nákladově konkurenceschopnými do roku 2027, pokud cena vodíku klesne na 6 EUR/kg. Studia pak zdůraznila i vysokou provozní flexibilitu a relativně krátkou dobu tankování vodíkových náklaďáků.

K tomu, aby se vodíkové vozy na trhu uplatnily, však bude nezbytně nutný legislativní rámec.

„Bez stěžejního klimatického balíčku EU Fit for 55 by do roku 2030 na evropských silnicích jezdilo pouhých 3 000 vodíkových nákladních vozidel,“ uvedl pro EURACTIV úředník z Evropské komise. Se současnými návrhy na dosažení klimatických ambicí EU by se však tento počet měl zvýšit na 60 000, vysvětlil úředník.

Komise chce vytvořit databázi s uhlíkovými stopami zdrojů energie, vztahovat se má i na vodík

Evropská komise připravuje celoevropskou databázi, která bude monitorovat uhlíkovou stopu různých typů vodíku a dalších nízkouhlíkových paliv. Cílem je posílit jejich využívání v různých hospodářských odvětvích.

Brusel očekává snižování nákladů

Studie nastiňuje scénář, podle kterého by mělo 17 % nových nákladních vozidel prodaných v roce 2030 jezdit na vodík. Musí však být splněna dvě klíčová kritéria – vodík by se měl prodávat za cenu nižší než 6 EUR/kg a náklady spojené s vodíkovou technologií by měly klesnout. Pokud by tak skutečně stalo, znamenalo by to, že po evropských silnicích bude s rokem 2030 jezdit zhruba 60 000 náklaďáků na vodík.

V roce 2030 by ekologický vodík mohl stát pouhých 1,8 EUR/kg. Myslí si to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se rovněž účastnila Evropského vodíkového týdne. „Je to na dosah,“ prohlásila.

Náklady na technologie by se mohly na slibnou klesající trajektorii dostat díky společnému financování výzkumu ze strany EU a průmyslu.

Použití vodíkových palivových článků v dálkových vozidlech nebo autobusech mezitím již dosáhlo dostatečné úrovně vyspělosti, podotkla Lelia Rotaruová z komunikačního oddělení FCH JU.

K závazkům se přihlásila i koalice velkých výrobců vozidel včetně Daimleru, Hondy a Hyundai. Ti chtějí po roce 2030 nasadit až 100 000 nákladních vozidel s palivovými články, aby podpořili dekarbonizaci evropského odvětví dopravy.

Pro koalici, která sdružuje subjekty z celého hodnotového řetězce, je klíčová schopnost vodíkových nákladních vozidel splnit provozní požadavky těžké silniční dopravy, pokud jde o dojezd, dobu tankování a nosnost. Vozidla musí být zároveň nízkoemisní.

Vodík bude pohánět spíše průmysl než osobní auta. Počítá s tím i nové Partnerství pro čistý vodík

Auta poháněná palivovými články měla být budoucností ekologické dopravy. Nyní se však zdá, že automobilový trh ovládnou bateriové elektromobily, zatímco vodík bude hrát klíčovou roli v průmyslu. Počítá s tím i evropský projekt na rozvoj vodíkových technologií. 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Ambiciózní slova von der Leyenové a Văleanové doprovázel start nástupce společného podniku FCH s rozpočtem 2 miliardy eur. Třetí iterace spolupráce mezi EU a průmyslem byla přejmenována na „Partnerství pro čistý vodík“ a jejím cílem je vyrábět čistý vodík za ~1,5-3 EUR/kg, který pak bude moct být využit v průmyslu a dopravě.

„Partnerství pro čistý vodík je založeno na více než deseti letech úspěšného výzkumu a inovací v Evropě a nyní je připraveno přispět k ekologickému vývoji Evropy,“ uvedl Bart Biebuyck, výkonný ředitel FCH JU. „Je to skvělý výsledek pro celou komunitu,“ dodal.