V Bruselu se rodí nový plán, jak financovat projekt ITER

Zdroj: www.iter.org

Patová situace, ve které se nachází rozpočet Evropské unie na rok 2011, si vybírá další daň. Evropští komisaři mají dnes (26. listopadu) předložit alternativní řešení, jak financovat mnoha miliardový mezinárodní projekt výstavby termonukleárního reaktoru ITER.

V dokumentu Evropské komise, který vydala v polovině listopadu, stojí, že celkové řízení a způsob financování mezinárodního projektu ITER příliš neodpovídá struktuře a rozhodování v institucích EU. Dále v textu Komise jasně uvádí, že Unie nemá v úmyslu přispět na výstavbu nukleárního fúzního reaktoru v budoucnu ani euro navíc v případě, že by se objevily další problémy a náklady by tak stouply.

O financování reaktoru budou dnes v Bruselu debatovat i evropští ministři, kteří mají na starosti oblast hospodářské soutěže. Cílem reaktoru je napodobit druh fúze, který se odehrává na slunci a je bohatým zdrojem energie.

Od zahájení projektu, na kterém se podílí kromě Evropské unie také Rusko, Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea, stoupla výše jeho nákladů téměř trojnásobně, z původních 5,9 miliard eur na 16 miliard eur. Z celkové sumy připadá na evropskou kasu asi 45 % výdajů, řečí čísel dnes asi 6,6 miliard eur (v roce 2001 se přitom počítalo s 2,1 miliardy). Výstavba započala v roce 2001 a podle původních plánů měla bý dokončena za deset let.

Evropská komise řešila zvýšení ceny projektu již letos v létě. Členské státy již v té době upozorňovaly, že díky hospodářské krizi, která silně dolehla na jejich národní rozpočty, nemůžou zvýšené náklady samy financovat. Komise tedy začala hledat způsob, jak výpadek finančních prostředků pokrýt (EurActiv 11.6.2010).

V červenci pak přišli komisaři s návrhem, kde najít dodatečných 1,4 miliardy eur. Část prostředků poplyne z rezerv v rozpočtu (940 milionů eur) a další část financí přesune EU ze 7. rámcového programu pro výzkum (460 milionů eur) (EurActiv 23.7.2010).

Všechno ale může být jinak. Současné neshody kolem rozpočtu na příští rok mezi Evropským parlamentem a členskými státy mohou zapříčinit, že tento závazek investovat do projektu zmíněné 1,4 miliardy, nebude moci Evropská unie splnit.

Pokud se totiž v Bruselu neschválí do konce prosince rozpočet na další rok, Evropská komise pak nebude moci použít prostředky z rezerv rozpočtu, jak měla v úmyslu.

Pokud se v otázce rozpočtu neprolomí ledy, „Evropská unie nebude schopna garantovat závazek (z července o dodatečných prostředcích), jež projektu přislíbila, což by mohlo pro EU znamenat pokles její důvěryhodnosti v očích jejích mezinárodních partnerů,“ uvádí pracovní dokument evropské exekutivy.

Řešení? Fixní příspěvky

V budoucnu chce Evropská komise svůj přístup k financování a řízení projektu změnit. Na základě těchto zkušeností, kdy není jisté, zda se shody na rozpočtu 2011 podaří v brzké době dosáhnout, nebude již napříště platit jasný předpoklad, že EU bude kvůli těmto záležitostem vytvářet schodek a neplní tak svůj plán financování.

Z Bruselu proto zaznívá návrh, jenž předpokládá, že by v budoucích letech z rozpočtu byla vyčleněna vždy pevná výše příspěvku na každý rok. Takové řešení by „přežilo“ i za situace, že osud dalších rozpočtů bude opět nejistý. Navíc by stanovení těchto fixních příspěvků dokázalo ustát i příští rok, pokud by se Evropská unie ocitla v rozpočtovém provizoriu, více informací čtěte např. zde (EurActiv 16.11.2010).

Bude mít ITER nové vedení?

Evropská komise se kromě výdaji na fúzní reaktor zabývala také samotným řízením obrovského projektu. Chtěla by totiž, aby její hlas v rozhodovacím procesu zněl silněji.

Brusel si totiž stěžuje, že momentální rozložení rozhodovacího vlivu neodpovídá jeho zásadní finanční roli, kterou v celém projektu zastává.

Zastoupení Evropské unie v tomto projektu má na starosti agentura Fusion for Energy (F4E), která sídlí v Barceloně a na jejíž kroky dohlíží z velké části národní státy. Ve vedení této agentury mají jasnou převahu právě členské státy, které společně se Švýcarskem disponují 65 hlasy z celkových 70, Evropská komise si musí vystačit pouze s pěti.

V dokumentu Evropské komise týkající se reaktoru ITER bruselští představitelé prohlašují, že vzhledem ke specifické povaze tohoto projektu by měla Komise mít právo na větší vliv na jeho řízení. Zároveň v textu Komise nepřímo varuje, že pokud se rozložení sil v agentuře nezmění, zváží, zda status této instituce je vhodný pro reprezentaci takového projektu.