V Bratislavě poprvé zasedá Evropské jaderné fórum

Bratislava ENEF

Na Slovensku včera odstartovalo svou činnost Evropské jaderné fórum (ENEF), jehož úkolem je vytvořit prostor pro diskusi o budoucnosti jaderné energetiky v Evropě. Ze setkání politiků, zástupců energetických společností, spotřebitelů a neziskových organizací vzejdou priority pro druhé setkání ENEF, které se bude na jaře konat v Praze.

Souvislosti:

Jaderná energetika se po dlouhých letech opět v Evropě dostává do centra pozornosti. Havárie černobylské jaderné elektrárny v roce 1986 vyvolala obavy zda jádro představuje skutečně bezpečný zdroj energie a vedla k útlumu stavby nových jaderných elektráren.

V souvislosti s hrozbou rostoucí závislosti EU na vnějších dodávkách energetických surovin, změnami klimatu a s nimi souvisejícím cílem Evropské unie na snižování emisí skleníkových plynů o 20% do roku 2020 začíná Evropa opět uvažovat o jádru jako možném zdroji spolehlivé a čisté energie.

Evropská unie je v otázce využití jádra nejednotná. Zatímco některé země, jako například Finsko, Francie či Slovensko vyjadřují jaderné energetice otevřenou podporu (ve Finsku v současné době probíhá stavba nových bloků jaderné elektrárny Olkiluto), jiné země, jako například Švédsko či Rakousko nepovažují jadernou energii za bezpečný zdroj.

Česká vláda je v otázce jaderné energetiky rozpolcená. Přestože ODS, nejsilnější vládní strana, dlouhodobě vyjadřuje jádru svou podporu a vidí v něm jedinou možnost energetické soběstačnosti ČR, Strana Zelených, její partner ve vládě, prosadila do textu koaliční smlouvy závazek, že tato vláda nebude rozhodovat o stavbě nových jaderných elektráren.

S myšlenkou na vytvoření Evropského jaderného fóra (ENEF) přišly nezávisle na sobě Česká republika a Slovensko a na březnovém summitu Evropské rady, který mimo jiné přijal ambiciózní závazek na snižování emisí skleníkových plynů, se jim podařilo prosadit usnesení o konání fóra jako místa pro diskusi o budoucnosti jaderné energetiky v Evropě. Jaderné fórum se bude konat dvakrát do roka, střídavě v Bratislavě a v Praze.

Témata:

V Bratislavě od včerejšího dne probíhá první zasedání Evropského jaderného fóra (ENEF). Na dvoudenním zasedání se zde sešli politici, poslanci Evropského parlamentu, zástupci energetických společností, ale také spotřebitelů a občanského sektoru, aby společně diskutovali o možnostech jaderné energetiky a mírovém využití jaderných technologií.

Činnost jaderného fóra v Bratislavě zahájili slovenský premiér Robert Fico, český premiér Mirek Topolánek a evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs, který účastníkům přednesl vyjádření předsedy Komise Josého Manuela Barrosa.

Fórum má podle vyjádření politiků přinést především prostor pro otevřenou diskusi o jaderné energetice ve světle výzev, které představuje rostoucí závislost Evropské unie na dodávkách energií z třetích zemí, nedostatečná výstavba nových kapacit pro výrobu elektřiny v Evropě, ale také evropské závazky na snižování emisí skleníkových plynů.

Stanoviska:

Slovenský premiér Robert Fico uvedl, že slovenští občané vnímají otázku jaderné energetiky pozitivněji než v některých jiných evropských zemích. Může za to podle něj dobrá úroveň veřejné diskuse o slovenské strategii pro energetickou bezpečnost a dopadech energetiky na životní prostředí.

Fico je přesvědčen, že obnovitelné zdroje nejsou všelékem, výstavba nových kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů podle něj navíc v poslední době naráží i na odpor ekologů. Je proto třeba soustředit se na jadernou energetiku, ale také na energetické úspory, uvedl.

Slovensko podle Fica počítá s rozvojem jaderné energetiky a chce přistoupit k výstavbě nových bloků. Vláda bude podle jeho slov usilovat o to, aby energetické společnosti měly dobré podmínky pro výstavbu nových jaderných elektráren.

Slovenský premiér je přesvědčen, že jádro představuje bezpečný zdroj energie, je ovšem třeba o tom přesvědčit také veřejnost. Jaderné fórum by k tomuto cíli mělo svou otevřenou diskusí přispět.

Podle českého premiéra Mirka Topolánka je rozhodnutí evropských zemí ohledně skladby jejich energetického mixu třeba respektovat. Jak rozhodnutí stavět jaderné elektrárny tak rozhodnutí nestavět je podle něj politickým rozhodnutím, ale právě proto, že je politické, musí se opírat o odbornou diskusi, kterou, jak premiér věří, nabídne právě jaderné fórum. Fórum nesmí být propagandou, ale diskusí, na jejímž základě se pak politici rozhodnou, říká český premiér.

EU je v oblasti energetiky silně provázána a každé rozhodnutí přesahuje hranice členských států stejně jako otázky týkající se energetické bezpečnosti, upozornil Topolánek. Premiér varoval, že pokud nedojde k výstavbě nových kapacit, hrozí Evropě již po roce 2015, že ve výrobě elektřiny nebude soběstačná a vzroste závislost na vnějších partnerech, kteří jí mohou zneužít ke svým mocenským zájmům.

Fórum by se podle Topolánka mělo zaměřit vedle potenciálu jádra pro zvýšení energetické bezpečnosti a snižování emisí skleníkových plynů také otázkou dostupných zdrojů pro výrobu elektřiny, ekonomickými a strategickými parametry jádra, otázkou nakládání s jaderným odpadem, předcházení haváriím jaderných elektráren, ale také zamezením proliferaci, či alternativami k jaderné energii.

Topolánek v závěru svého vystoupení vyzval fórum ke zformulování doporučení pro Evropskou komisi, aby na celosvětové konferenci o klimatických změnách na Bali, která se bude konat v první polovině prosince, nadnesla jadernou energii jako jednu z možných cest ke snižování emisí.

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs přednesl pozdrav předsedy Evropské komise Josého Manuela Barrosa, v němž Barroso ocenil, že jaderné fórum zahájilo svou činnost právě v době, kdy Evropa čelí společně výzvám snižování emisí skleníkových plynů, klimatickým změnám a sílící soutěži o energetické zdroje ze strany nových gigantů – Číny a Indie.

„Stojíme na pokraji třetí průmyslové revoluce – nízkoemisní ekonomiky,“ uvedl Barroso ve svém pozdravu. Na Evropské komisi není, aby členským zemím určovala, zda mají využívat jadernou energii nebo nikoliv. „Můžeme však přispět k diskusi v takových oblastech, jako je výzkum a bezpečnost a nabídnout platformu pro otevřenou diskusi. Komise je připravena pomoci se zahájením transparentní diskuse o jaderné energetice a zajistit, aby veřejnost dostala relevantní a spolehlivé informace o dostupných možnostech“, dodal předseda Komise.

Podle komisaře Andrise Piebalgse je jaderná energie pro Evropu zajímavá ze tří důvodů – je dostupná na území Evropské unie, neprodukuje emise oxidu uhličitého a vytváří velké investiční příležitosti.

Na otázku EurActivu, zda Komise počítá při rozdělování 20% cíle pro obnovitelné zdroje mezi členské země s tím, že by jaderná energie mohla být označena za obnovitelný zdroj tak, jak o to v nedávné době usilovala Francie, komisař Piebalgs odpověděl, že Komise v současné době posuzuje potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých členských zemích. Jsme připraveni přijít s takovými návrhy, aby si země řekly: jsou to ambiciózní cíle, ale je možné je splnit, řekl komisař. Jednání s členskými státy jsou doposud úspěšná a věřím proto, že svého cíle dosáhneme, dodal Piebalgs.

Komisař dále uvedl, že Francie, která 80% veškeré energie vyrábí z jádra, před nedávnem Komisi sdělila svou ochotu dosáhnout 20-25% podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.