Unie uzavřela s africkými státy dohodu o energetickém partnerství

Komisaři Michel a Piebalgs včera v Etiopii podepsali smlouvu, která předpokládá významné unijní investice do africké přenosové sítě, výroby energie i do dalších projektů. Partnerství s našimi jižními sousedy má Evropě přinést v dlouhodobém horizontu především snížení závislosti na ruských zdrojích energie.

Souvislosti:

Evropa obnovila svůj zájem o africkou energetiku na konci roku 2006, kdy zkrachovala jednání o smlouvě o strategickém partnerství s Ruskem. Tato dohoda při tom nebyla uzavřena do dneška a ve světle událostí v Gruzii se její podepsání v nejbližší době neočekává.

Afrika je v současnosti na poli energetiky pro Unii významným partnerem, od kterého na území sedmadvacítky proudí asi 15% z celkového objemu plynu a ropy. Tento podíl by se měl díky vylepšené infrastruktuře, především díky plánovaným ropovodům a plynovodům, do budoucna jen zvyšovat. A to není vše – Afrika je pro Unii klíčová i z hlediska výroby elektrické energie. Konkrétně by se mělo jednat o využití Sahary pro výstavbu velkokapacitních solárních elektráren, jež by byly schopny vyrobenou energii přenášet speciálními podmořskými kabely do Evropy. Tento projekt je však vzhledem ke své nákladnosti a složitosti zatím stále ještě v plenkách.

Témata:

Smlouva o energetickém partnerství uzavřená včera v etiopské metropoli Addis Abeba mezi představiteli Komise a Africké unie má dvouletou platnost a předpokládá, že bude z evropských fondů uvolněna 1 miliarda eur. Ta by měla sloužit na rozvoj africké energetiky, především pak na podporu výroby elektřiny a zkvalitnění přenosových sítí. Etiopie, Keňa, Namibie a Senegal jsou státy, které by měly ze současné dohody profitovat. Analytici v této souvislosti uvádějí, že Afriku čeká v následujících letech velmi obtížný úkol: do roku 2030 investovat do výroby elektřiny bezmála 500 miliard eur tak, aby pokryla potřeby svých obyvatel.

Evropa si od užší spolupráce s africkými státy slibuje především diverzifikaci svých energetických zdrojů. K dojednávání nových projektů by měly sloužit častější setkání a to jak na expertní (minimálně jednou za rok), tak na ministerské úrovni (dvakrát ročně). Kromě zmíněných investic do afrických přenosových sítí a modernizace elektráren tedy Unie počítá také s lepším propojením obou kontinentů. Smlouva o energetickém partnerství klade velký důraz též na využívání obnovitelných zdrojů energie a na energetickou účinnost.

Jednání komisařů pro energetiku a rozvojovou pomoc Louise Michela a Andrise Piebalgse pokračují dnes v Nigérii. Očekává se, že na programu jednání bude dominovat otázka vybudování nových plynovodů a ropovodů za pomoci evropských společností.