Unie předloží návrh k nakládání s jaderným odpadem

Evropská komise hodlá do konce roku předložit návrh legislativy, která bude řešit nakládání s jaderným odpadem. Předseda Komise José Manuel Barroso to uvedl na konferenci OECD k jaderné energetice, která se v pondělí konala v Paříži.

Ve svém vystoupení Barroso zdůraznil, že nakládání s radioaktivním odpadem je jednou z hlavních otázek, které veřejnost znepokojují, a které je třeba řešit.

Legislativní návrh, který by Evropská komise měla letos předložit, by podle předsedy Komise měl nastavit společná pravidla pro nakládání s jaderným odpadem, kterými by se pak každý stát musel řídit. A nejen to. Barroso chce usilovat i o to, aby evropské bezpečnostní standardy byly závazné pro celý svět.

Barroso připomněl, že Evropská unie je díky loňskému přijetí směrnice o jaderné bezpečnosti prvním z velkých regionálních hráčů, který do své legislativy implementoval mezinárodní standardy pro jadernou bezpečnost vypracované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

„Ostatní se musí připojit,“ dodal předseda Komise.

Standardy IAEA (tzv. Základní bezpečnostní principy) obsahují pokyny pro bezpečnou stavbu, provoz a odstavení jaderných reaktorů, nakládání s jaderným odpadem a úrovně připravenosti na výskyt radiace.

V souvislosti s tlakem na snižování uhlíkových emisí dnes řada členských zemí EU zvažuje obnovu svých jaderných programů, které byly po neštěstí v Černobylu z bezpečnostních důvodů pozastaveny.

Barroso zdůraznil, že evropská klimatická agenda stojí především na obnovitelných zdrojích energie, ale dodal, že jaderná energetika v ní hraje také svou roli – především kvůli nižším nákladům.

Sarkozy chce jadernou energetiku financovat z mezinárodních fondů

Na konferenci vystoupil i francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který ve svém vystoupení uvedl, že by výstavbu jaderných elektráren mohly podpořit také mezinárodní rozvojové banky.

„Nechápu to a nesouhlasím s tím, aby se mezinárodní finance jaderným projektům vyhýbaly,“ prohlásil prý Sarkozy. „Světová banka, EBRD (Evropská banka pro obnovu a rozvoj) a ostatní rozvojové banky se musí bezvýhradně zapojit do financování takových projektů,“ dodal.

Francouzský prezident by navíc chtěl, aby investoři nových jaderných elektráren měli po roce 2012, kdy vyprší platnost stávajícího Kjótského protokolu, nárok na emisní kredity. To stávající Mechanismus čistého rozvoje (CDM), jehož prostřednictvím mohou investoři získat kjótské emisní kredity pokud investují do čistých technologií v rozvojových zemích, neumožňuje.

Kritici ale namítají, že Sarkozyho iniciativa je pouze způsobem, jak francouzskou technologii prodat do zahraničí. Z hlediska podílu výroby jaderné energie na celkové spotřebě je Francie světovou velmocí. Z jádra se ve Francii pokryje 80 % energetických potřeb.

V posledních letech se ale Areva, francouzský státem vlastněný výrobce jaderné technologie, stala terčem kritiky za zpoždění a výrazné navýšení nákladů při výstavbě prvního modelu Evropského tlakového reaktoru (EPR). Nový model byl kritizován i z pohledu bezpečnosti. Kritici tehdy namítali, že by společnost technologii neměla vůbec vyvážet.