Summit EU: Státy povinné šetření energií odmítnou

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: Anton Fomkin.

Lídři členských států na zítřejším summitu EU odmítnou právní závaznost zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. Vyplývá to z informací, která má EurActiv k dispozici.

Evropská unie dočasně vzdává boj za vyšší energetickou účinnost. Podle zpráv maďarského předsednictví z minulého týdne se nepodařilo získat podporu pro zvyšování energetické účinnosti ani u poloviny evropských vlád.

Šéfové vlád sedmadvacítky se ani nechtějí účinností zabývat v roce 2012, jak bylo původně plánováno, a jednání posunou pravděpodobně na rok 2013.

Evropská komise v Akčním plánu pro energetickou účinnost, který by měl být zveřejněn tento měsíc, přiznává, že EU, alespoň podle nejnovějších předpovědí, pravděpodobně nezvládne omezit spotřebu energie o 20 % do roku 2020.

Přitom pokud by Unie 20% cíle dosáhla, Evropská komise vypočítala, že jeho splnění by ročně evropské ekonomice přineslo 78 miliard eur a omezilo by emise CO2 o 560 milionů tun.  

Frustrace

Zastánci závazného zvyšovaní energetické účinnosti v EU, mezi které patří Evropský parlament a řada průmyslových i neziskových firem, tvrdí, že Evropa disponuje moderními technologiemi na to, aby 20% snížení energetické spotřeby dosáhla. Zatím je ale dostatečně nevyužívá.

Podle zástupců průmyslu může uvedení nových a úspornějších technologií do praxe urychlit pouze právní závaznost cílů energetických úspor. Bez nich nebude evropské spotřebitele nic nutit energeticky náročnější ale levnější technologie opustit.

Podle příznivců závazného snižování energetické spotřeby je k zavádění nových technologií v EU i dostatek prostředků, podle nich by se během deseti let našlo až 300 milionů eur, členské státy sedmadvacítky ale postupně zredukovaly tyto finance na polovinu.

Evropská komise s podporou závazků váhá

Evropská komise dosud váhá, na jakou stranu se v případě závaznosti zvyšování energetické účinnosti přidá. V dokumentu Akčního plánu energetické účinnosti z října minulého roku, který má EurActiv k dispozici, pouze uvádí, že národní cíle v oblasti energetických úspor jsou jednou z „možností, která bude také podrobně analyzována“ (EurActiv 29.10.2010).

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso ale přiznává, že právě nezávaznost cíle je „pravděpodobně jedním z důvodů, proč v energetické účinnosti nepostupujeme tak rychle“.

„Členské státy se (v oblasti energetické účinnosti) dohodly na 20% cíli. Své závazky ale neplní a způsob, kterým se celému procesu věnují, má k dokonalosti velmi daleko,“ prohlásil Barroso na konci října minulého roku s tím, že pro Komisi zůstává 20 % prioritou.

Na důkaz toho byla energetická účinnost nedávno zařazena Komisí také mezi nejvyšší priority Energetické strategie 2020.

S návrhem přijmout cíl, který by znamenal do roku 2020 zvýšit energetickou účinnost v Evropské unii o 20 % oproti úrovním z roku 1990, přišla Evropská komise v roce 2006 a státy tento návrh v rámci klimaticko-energetického balíčku v prosinci 2008 podpořily. Na rozdíl od zbývajících cílů (tj. zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %, snížit emise skleníkových plynů o 20 % a zvýšit podíl biopaliv v dopravě na 10 %) není cíl v oblasti energetické účinnosti pro státy závazný.