Implementace energetického balíčku vázne, Brusel ale se sankcemi váhá

Na včerejším (28. února) zasedání Rady pro energetiku upozornil komisař Günther Oettinger členské státy, že se blíží datum, do kdy mají implementovat směrnici pro liberalizaci trhu s elektřinou a plynem. Podle interních informací Komise tak k minulému měsíci neučinil zatím ani jeden stát EU.

Jak uvedl po setkání evropských ministrů pro energetiku komisař Günther Oettinger, unijní exekutiva přezkoumává navrženou legislativu členských států, která má zajistit implementaci třetího energetického balíčku do národního práva.

„Jakmile bude tento proces dokončen, začneme uvažovat o zahájení řízení z důvodu porušení Smlouvy,“ oznámil komisař.

Členským státům totiž 3. března vyprší lhůta, do kdy měly směrnici obsahující nová pravidla energetického balíčku, přijmout. Oettinger ale připustil, že toto datum není definitivní.  Úkolem energetického balíčku, jenž EU dojednala v roce 2009, je zvýšit konkurenci na unijním trhu a omezit závislost Unie především na dovozu ruského plynu.

Pokud by Evropská komise na dodržení stanovené lhůty pro implementaci trvala, měla by právo zahájit rozsáhlá řízení kvůli porušování závazků plynoucích z unijního práva. Všechny členské země se v této věci ocitají na jedné lodi. Podle interní zprávy Komise k 1. únoru 2011 zatím do svého právního řádu směrnici neimplementoval ani jediný.

„Pouze v několika členských státech byl parlamentu předložen ke schválení návrh legislativy, jinde vládu pověřil parlament, aby přijala nezbytná implementační opatření,“ uvádí se v unijním dokumentu, který upozorňuje na „jasná rizika“ v případě, že legislativa nebude přijata včas.

Na včerejším setkání Rady pro energetiku však komisař Oettinger hovořil o něco smířlivějším tónem. Transpozice energetického balíčku podle jeho slov v mnoha zemích postupuje správnou cestou nebo je již téměř u konce. Ostatní členské státy mají v tomto směru ale určité zpoždění, přinejmenším po formální stránce, dodal komisař.

Pospěšte si

Nejmenovaný diplomat EurActivu vysvětlil, že zahájení řízení pro porušení práva představuje silný nástroj, který ale vyžaduje velmi důkladnou přípravu. „Oettinger nám chtěl hlavně oznámit: ´my máme své zbraně a dříve či později je můžeme použít, ale v této chvíli vás jen sledujeme, tak si prosím pospěšte´,“ dodal zdroj.

To, s jakou opatrností Evropská komise k tomuto problému přistupuje, napovídá, že jej pokládá za velmi důležitý.

Evropská unie vedla dva roky vášnivé debaty, než se na konečném znění této směrnice Parlament a Rada shodly.

Opatření, která má nová legislativa zavést, se týkají výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a stanovují pravidla pro přístup k trhům a vypisování veřejných zakázek.

Balíček by měl také ochránit zranitelné spotřebitele před odpojením od dodávek elektřiny a zajistit domácnostem a podnikům přístup k odběru.