Spotřeba plynu v EU klesá. Paradoxně ho vytlačuje méně „zelené“ uhlí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; graur codrin

Zemní plyn v Evropě ztrácí oblibu. Celková spotřeba ve 28 členských státech EU klesá již třetí rok po sobě. Podle posledních odhadů Eurogasu poklesla v roce 2013 o 1,4 procenta, v roce 2012 o dvě procenta a o rok před tím dokonce o 10 procent.

„Pokles poptávky po zemním plynu může být částečně přičítán zvýšené konkurenci dotovaných obnovitelných zdrojů. Je paradoxní, že paliva s vyššími emisemi skleníkových plynů, jako je například uhlí, nadále nahrazují zemní plyn. To je potřeba změnit,“ míní generální tajemnice Eurogasu Beate Raabe.

Podle předběžných odhadů Eurogasu byla spotřeba zemního plynu v roce 2013 v EU28 celkem 4 989 TWh, což odpovídá 462 miliardám m3, nebo 386 milionům tun ropného ekvivalentu.

Ani počasí nepomohlo

Mírný nárůst poptávky po zemním plynu v EU byl zaznamenán v prvních šesti měsících roku 2013, a to vzhledem k mimořádně chladnému počasí.

Od počátku roku 2011 a nadále i v loňském roce 2013 má negativní vliv na poptávku po zemním plynu řada faktorů. Jedná se o zvýšení konkurence obnovitelných zdrojů a nízkou cenu uhlí v kombinaci s nízkými cenami emisních povolenek, které vedly k dalšímu poklesu využití plynu při výrobě elektrické energie.

Celý článek najdete na webu E15.cz.