Spory o tokamak ITER ohrožují program EU na vědu a výzkum

Zdroj: ITER Organization, http://www.iter.org.

Evropské instituce stále nemají vyjasněnu otázku financování kontroverzního projektu termojaderné fúze ITER. Zatímco některé státy chtějí, aby se evropský příspěvek v mezinárodním projektu zaplatil z rozpočtu EU, Komise požaduje, aby jej financovaly členské státy. Obává se totiž, že pokud by se ITER platil z unijního rozpočtu, nebude Brusel moci podpořit jiné výzkumné projekty.

Výstavba mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru ITER má v Cadarche na jihu Francie začít již letos. Evropské instituce se ale zatím stále přou o to, kdo by měl evropský příspěvek financovat.

Projekt původně vznikl jako společná iniciativa Spojených států a Ruska. Postupně se však k němu připojily také EU, Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea. Projekt je z 45 % financován Evropskou unií. Největší díl dnes připadá na Francii, zbytek přispívají ostatní členské země EU.

Cílem projektu je napodobit jadernou fúzi, která probíhá pouze v nitru hvězd. Pokud by se tento proces vědcům podařilo ovládnout, získalo by lidstvo prakticky neomezený zdroj bezpečné a bezemisní energie.

Potíž s ambiciózním projektem je ale v tom, že se jeho realizace postupem času neúměrně prodlužuje a prodražuje. Zatímco v roce 2001 dosahovaly celkové náklady na výstavbu reaktoru 5,9 miliard eur a realizace měla zabrat 10 let, do dneška se náklady vyšplhaly na 16 miliard eur a podle kritiků mohou dále narůstat.

Odpůrci realizace mamutího výzkumného projektu také namítají, že mezinárodní společenství sní sice o projektu termojaderné fúze už desítky let, ale zatím stále není dostatek důkazů, že ITER nabídne hmatatelné výsledky. Pochybnosti mají také ekologové, kteří zpochybňují bezpečnost fúzního reaktoru a věří, že by svět udělal lépe, kdyby prostředky investoval raději do rozvoje obnovitelných zdrojů.

Podle nejradikálnějších kritiků je proto nyní, ve chvíli, kdy má výstavba reaktoru teprve začít, nejvyšší čas projekt zastavit. Zastánci ITERu ale připomínají, že na projekt je uzavřená rozsáhlá mezinárodní smlouva, kterou není možné jen tak vypovědět.

Osud dlouhodobého financování je ve hvězdách

Financování projektu ze strany EU nyní závisí z velké míry na vůli členských států uvolnit potřebné prostředky. Problém se objevil například už v roce 2010, kdy některé státy prohlásily, že z důvodů krize ve svých rozpočtech nenajdou prostředky na pokrytí nákladů, které u projektu ITER stále narůstají. Evropská komise pak situaci navrhla vyřešit tak, že dodatečné 1,4 miliardy eur navrhla uvolnit z rezerv evropského rozpočtu a přesunem z programu na vědu a výzkum (EurActiv 26.11.2011).

Podobná situace se opakovala na sklonku roku 2011, kdy se polskému předsednictví nakonec podařilo členské státy a Evropský parlament přesvědčit o tom, aby chybějící 1,3 miliardy eur uvolnili z nevyužitých zdrojů v rozpočtu EU.

Otázka financí není zatím vyřešená ani do budoucna. Není proto zatím jasné, z čeho se náklady projektu budou v letech 2014-2020 (období nového sedmiletého rozpočtu EU) financovat. Evropské instituce v tuto chvíli nejsou zajedno. Projekt ITER spadá navíc pod smlouvu o Euratomu a EU za něj tudíž není bezprostředně odpovědná.

Komise nyní požaduje, aby ITER odděleně od evropského rozpočtu financovaly členské státy. Tento názor z velké části podporuje i Evropský parlament. Vlády naproti tomu jednotný názor nemají. Zatímco některé chtějí, aby se projekt financoval z rozpočtu EU, jiné jsou přesvědčeny o tom, že by jej měly financovat samy, a další jsou toho názoru, že by se o věci mělo ještě jednat.

Komise se bojí o program Horizont

Evropská komise se podle informací EurActivu obává, že pokud by se ITER stal položkou ve společném rozpočtu EU, může to ohrozit komunitární program Horizont 2020, z nějž se mají v letech 2014-2020 financovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Pokud by se ITER hradil z unijního rozpočtu, na ostatní výzkumné projekty by tolik nezbylo, myslí si Komise.

„Navrhli jsme, aby byl ITER z víceletého rozpočtového rámce vyjmut, protože si myslíme, že je to nejlepší cesta, jak ITERu zajistit plynulou finanční podporu a jak rozpočet EU nevystavit nečekanému růstu nákladů, který je u podobných projektů typický,“ řekl EurActivu mluvčí komisaře pro průmysl a podnikání. Dodal, že nyní je míček na straně členských států. „Dejme jim čas, aby se dohodly (…) a pak uvidíme.“

Rozpočet programu by měl podle návrhu Komise dosáhnout 85 miliard eur. Jednání o konkrétní podobě programu (stejně jako o celém víceletém rozpočtu EU) se povedou přinejmenším ještě celý letošní rok.