Soudní rozhodnutí ohrožuje evropský trh s emisemi

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: Senor Codo.

Estonsko a Polsko dosáhly významných vítězství ve sporech s Evropskou unií ohledně emisních kvót. Soud první instance totiž anuloval rozhodnutí, v němž Evropská komise po obou zemích požaduje snížení kvót. Tím se celý projekt obchodu s emisemi v Evropě dostal do ohrožení.

Podle soudu má být stanovení emisních limitů spíše záležitostí jednotlivých zemí než Evropské unie. Kvůli tomuto rozhodnutí bude možná Evropská komise nucena přezkoumat svůj systém kvót nebo může dojít i k zhroucení celého trhu s emisemi, který se pomalu rozvíjí.

Estonsko a Polsko usilovaly o mírnější emisní kvóty pro svá průmyslová odvětví a argumentovaly přitom tím, že existující schéma obchodování s emisemi ohrožuje rozvoj jejich průmyslu.

Mluvčí Komise řekl, že evropská exekutiva bude uvažovat o podání odvolání proti tomuto „velmi znepokojivému“ rozhodnutí. Odvolací řízení by mohlo trvat déle než jeden rok.

Podle schématu jsou jednotlivým státům přidělovány emisní povolenky a určovány emisní limity, které se vztahují na průmyslová odvětví jako energetika nebo hutnictví. Podle Soudu první instance, jenž je druhým nejvyšším soudem v Unii,  „překročila Evropská komise ukládáním emisních stropů své pravomoci“.

Polsko, Estonsko a další východoevropské země si stěžovaly na to, že jim Komise nespravedlivě snižuje kvóty nebo upravuje jejich národní alokační plány pro druhou fázi obchodování s emisemi v letech 2008 až 2012.

Nejasná budoucnost

Tato událost vzbudila u zainteresovaných obavy, že pokud bude rozhodnutí soudu potvrzeno, může situace vyústit až v krach trhu s emisemi, který je závislý na pevně stanovených emisních limitech.

Pokud dojde ke zvýšení limitů, jak si Polsko a Estonsko přejí, mohly by ceny evropských povolenek prudce klesnout. Navíc mají ke svým kvótám výhrady i jiné země včetně České republiky, Maďarska, Bulharska, Lotyšska, Litvy a Rumunska.

Ceny emisních povolenek klesly okamžitě po zveřejnění rozhodnutí o 3,9 % na hodnotu 13,20 euro za tunu. „Je to mrzutá zpráva, která může sloužit za příklad také ostatním zemím,“ cituje agentura Reuters jednoho z obchodníků.

Komise předtím snížila o 27 % původní žádost Polska o přidělování 284,6 milionů tun emisních povolenek ročně v období 2008 až 2012. Estonskem požadovanou kvótu na emise snížila o 48 %.

Soud ve středu uvedl, že konečné slovo při stanovení kvót mají členské státy Unie. Komise podle něj může pouze přezkoumávat výši kvót a není v jejích pravomocích tyto kvóty zamítat pouze na základě nespolehlivých údajů.