Solárně-termální energie je v kurzu

Vytápění pomocí solárně-termálních systémů zaznamenalo v roce 2007 dramatický nárůst. Nejvíce se na něm přitom podílela Čína. Podle zprávy ekologické výzkumné organizace Worldwatch Institute se dá očekávat, že v Evropě poptávka díky nové směrnici o obnovitelných zdrojích ještě poroste.

Podle zprávy vzrostly solárně-termální kapacity v roce 2007 o 19 gigawattů tepelného ekvivalentu (GWth) a celosvětově tak dosáhly 147 GWth. Míra růstu je přitom nejvyšší za uplynulých deset let a z předběžných odhadů vyplývá, že v roce 2008 došlo patrně k podobnému růstu.

Solární termika je nejvyspělejší solární technologií a domácnostem nabízí finančně dostupný zdroj ohřevu vody, vytápění a klimatizace. Na trhu se solárními energiemi zaujímá největší podíl. Přitom se jí ale dostává menší pozornosti a méně financí na výzkum a vývoj než příbuzné fotovoltaice, která umožňuje přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii.

Do solárně-termálních technologií investuje především Čína. Právě zde se nachází dvě třetiny celosvětových kapacit a v roce 2007 zde bylo instalováno 80% veškerých nových systémů, píše se ve zprávě.

Dominantní postavení si Čína podle Worldwatch Institute zasloužila díky špatnému přístupu k zemnímu plynu v celé řadě domácností, ale také díky cenové dostupnosti solárně-termálních systémů. Zpráva zároveň poukazuje na výrazné navýšení vládní podpory výzkumu v této oblasti.

Za určitou výkladní skříň úspěchu solární energie lze považovat čínské město Rizhao, v němž 99% domácností využívá solární ohřívače vody a šetří tak své účty za energii.

Navzdory všeobecnému trendu v Evropě trh se solárně-termálními technologiemi v roce 2007 zpomalil. Předběžné údaje pro rok 2008 ale poukazují na možné oživení. Největší impuls by měl přitom přijít z největšího evropského trhu – Německa a poptávka má podle zprávy růst i ve Středozemí.

Výhodou Evropy podle Worldwatch Institute je, že využívá nejrozsáhlejší spektrum solárně-termálních technologií – ohřev vody, vytápění obytných budov a hotelů, dálkové vytápění nebo klimatizaci budov.

Zatímco v Evropě tvořil v roce 2007 ohřev vody v domácnostech pouze necelou polovinu nově instalovaného výkonu, v Číně šlo o 97%, píše se dále ve zprávě.

Se záměrem přispět k dosažení evropských cílů v oblasti klimatických změn schválila EU v prosinci 2008 novou směrnici o obnovitelných energiích, která vůbec poprvé počítá i s vytápěním a chlazením. Podle zprávy může směrnice solárně-termálnímu odvětví výrazně pomoci.

Potenciální pokles emisí skleníkových plynů vyplývající ze změny mixu energetických zdrojů využívaných v budovách přitom není zanebatelný. Na konečné poptávce po energiích se budovy podílí zhruba ze 40%. Vytápění přitom spolyká přes dvě třetiny veškeré energie. Evropská unie proto doufá, že by emise mohly významně poklesnout nahradí-li se při vytápění budov fosilní paliva obnovitelnými zdroji.