Škrty v rozpočtu prý zpomalí propojování infrastruktury EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs

Jednou z oblastí, kterých se nejvíce týkají škrty v plánovaném rozpočtu EU na léta 2014 až 2020, je propojování evropské energetické a digitální infrastruktury. Podle komisařky pro digitální agendu Neelie Kroesové jde o zmařenou příležitost. Radost nemá ani tým komisaře pro energetiku Günthera Oettingera.

Evropští lídři se minulý týden na summitu v Bruselu dohodli na podobě víceletého finančního rámce pro období 2014 až 2020 (EurActiv 8.2.2013). Nyní jej bude muset schválit ještě Evropský parlament, který má od přijetí Lisabonské smlouvy pravomoc rozpočet vetovat (EurActiv 7.2.2013).

Prozatím se na příští programovací období počítá s 960 miliardami eur (EurActiv 8.2.2013). Původní návrh Evropské komise přitom plánoval rozpočet ve výši 1.025 miliard eur.

Že budou členské státy usilovat o škrty, bylo jasné již během vyjednávání. Očekávaly se úspory v rámci evropské administrativy, ale také snížení rozpočtu pro nový Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility – CEF, tzv. infrastrukturní fond, viz EurActiv 20.10.2011).

Podle návrhu Komise mělo v příštích sedmi letech na rozvoj a propojení evropské dopravní, energetické a digitální infrastruktury putovat 40 miliard eur. Většina (téměř 22 miliard eur) byla určena pro oblast dopravy; energetika a digitální sféra mohly očekávat po necelých deseti tisících eur.

Zmařená příležitost

To však nyní neplatí. Aktuální podoba rozpočtu počítá pro CEF pouze s necelými 30 miliardami. Škrty se netýkají dopravní infrastruktury, na kterou má putovat o 1,3 miliardy více. Hůře je na tom energetická infrastruktura, která získá o 4 miliardy méně. Nejvíce se ale krácení rozpočtu dotkne telekomunikační infrastruktury – členské státy ji chtějí věnovat pouze miliardu eur.

To rozhořčilo evropskou komisařku pro digitální agendu Neelie Kroesovou, která dlouhodobě zdůrazňuje význam moderní a kvalitní infrastruktury, jež má v Evropě zajistit rozvoj informačních a komunikačních technologií (EurActiv 2.10.2012). Škrty v nástroji CEF označila komisařka za „zmařenou příležitost“.  

Miliardový rozpočet podle ní umožní financování celoevropských digitálních služeb, jako jsou elektronické zadávání veřejných zakázek nebo elektronické fakturace. Peníze ale nezbudou na jeden z hlavních cílů Digitální agendy pro Evropu. Podle této strategie by měly mít do roku 2020 všechny domácnosti širokopásmové připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a nejméně 50 % z nich nad 100 Mbps.

Zpomalení a zdražení

Velkou radost z kompromisu členských států nemají ani komisař pro energetiku Günther Oettinger a generální ředitel Evropské komise pro energetiku Philip Lowe.

Škrty v balíčku pro energetickou infrastrukturu znamenají, že cesta k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050 (EurActiv 16.12.2011) se prodraží a zpomalí, uvedl Lowe.

Podle Oettingera rozpočet představuje alespoň první krok k propojení energetické infrastruktury napříč Evropou. EU by takové příležitosti měla využít co nejefektivněji. Peníze však nezbudou na všechny projekty. Proto nebude podle komisaře možné dostatečně spolufinancovat propojení větrných parků s velkými městy.

„Ještě jsem neviděl takovou přehlídku národních zájmů a tak málo pozornosti věnované potřebám celé Evropy,“ řekl k rozpočtu Hans Marten z bruselského think tanku European Policy Center. „Jak můžeme hovořit o rozvoji inteligentních sítí, když nebudeme mít jednotnou propojenou síť?“ dodal.