Sdružení spotřebitelů chce lidi přimět ke změnám dodavatele energie

zdroj: Shutterstock; autor: pavla

Lidé často neznají podmínky své smlouvy s dodavatelem energie, ukázal průzkum spotřebitelského sdružení dTest. Neinformovanost může být bariérou pro změnu dodavatele, a tedy větší aktivitu zákazníka, který by hledal nejlepší nabídku. Roli spotřebitelů chce přitom na trhu s energií posílit například Evropská komise. Jednou z cest prý mohou být hromadné změny dodavatele.

Lidé v Česku často neznají podmínky své smlouvy s dodavatelem energií, ukázal průzkum spotřebitelské organizace dTest, která oslovila 29 tisíc respondentů.

Téměř polovina (46 %) těch, kteří mají smlouvu o dodávkách elektřiny na dobu určitou, nevědělo, jestli jim za předčasné ukončení smlouvy hrozí pokuta.

Nízká informovanost o smluvních podmínkách se často stává bariérou pro změnu dodavatele.

Zákazníků se smlouvou na dobu určitou je podle průzkumu 25 %. Že má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, uvedlo 68 % lidí a 7 % respondentů odpovědělo, že neví.

„Máme zkušenost s tím, že spotřebitelé mají často mylnou představu o době trvání smlouvy. Ve smlouvách s některými dodavateli není uvedeno, kdy končí, spotřebitelé si také stěžují, že jim dodavatelé odmítají sdělit důležité informace,“ komentuje výsledky vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Některým lidem pak chybí právě informace o době trvání smlouvy, výpovědní době nebo výši smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

„Poskytnout tyto údaje svým zákazníkům je ale ze zákona povinností dodavatelů. Od počátku letošního roku jim to ukládá i energetický zákon,“ říká Zelený.

Špatná zkušenost

Nízká informovanost o smluvních podmínkách se podle něj často stává bariérou pro změnu dodavatele. Tuto možnost mají spotřebitelé elektřiny v České republice od roku 2006.

Dvě třetiny respondentů v průzkumu uvedly, že v posledních třech letech dodavatele elektřiny neměnily a přibližně stejné množství oslovených uvádí, že o tom ani neuvažuje. Přitom je podle dTestu spokojenost spotřebitelů s podmínkami na českém trhu s energiemi dlouhodobě nízká.

„Když nejsme spokojeni s kvalitou běžného zboží nebo službami prodejce, nebo má-li konkurence lepší cenu, jdeme prostě do jiného obchodu. V případě odběru energií to čeští spotřebitelé bohužel takto snadné stále nemají,“ komentuje to Zelený.  

Důvodem pro nezájem o změnu je podle něj často špatná zkušenost.

Z respondentů, kteří za poslední tři roky změnili dodavatele elektřiny, nejvyšší procento (29 %) uvedlo, že je navštívili podomní prodejci a uzavřeli s nimi smlouvu. 23 % oslovených odpovědělo, že si vhodného dodavatele vyhledali sami, 20 % využilo internetové srovnávače a 11 % respondentů v posledních třech letech změnilo dodavatele prostřednictvím aukce.

„Nechvalně známé praktiky podomního prodeje považujeme za jednu z příčin, proč se lidé ke změně dodavatele stavějí s nedůvěrou a obávají se, že jim nepřinese posun k lepšímu,“ říká Zelený.

„Také aukce, které byly v minulosti pořádány hlavně obcemi, měly své nedostatky, spotřebitelé byli například již při registraci zavázáni k podpisu smlouvy s novým dodavatelem, aniž znali předem podmínky,“ dodává.

Hromadná akce

Na četnost změn dodavatele v evropských zemích se ve své listopadové zprávě zaměřila i Evropská komise, která chce posílit roli spotřebitelů na trhu s energiemi.

Vysoká míra změn je podle Komise pozitivní, protože za ní lze vidět větší aktivitu spotřebitelů.

„Vysokou míru změn lze chápat jako pozitivní, protože za ní lze vidět zapojení spotřebitelů do trhů s energií a může na trh přinášet větší konkurenci,“ píše Komise.  

K vyšší aktivitě spotřebitelů podle ní mohou přispívat kolektivní změny dodavatele, které umožňují zapojení i lidem, kteří by se sami do něčeho takového nepouštěli.

Podle dTestu také společná akce pomáhá posílit pozici spotřebitele vůči dodavateli. „Proto jsme se rozhodli uspořádat hromadnou změnu dodavatelů elektřiny a plynu,“ říká Zelený.

Inspiraci spotřebitelské sdružení čerpá z jiných evropských zemí, kde podobné kolektivní změny proběhly v uplynulých letech – například Belgie, Itálie, Francie, Nizozemí, Rakouska, Slovinska nebo Velké Británie.

V Rakousku podle dTestu tímto způsobem změnilo dodavatele v letech 2013 až 2015 82 500 domácností, v Nizozemí to bylo v letech 2011 až 2014 více než 280 000 domácností.

O kampaň, která uzavírá přihlašování příští týden, prý zatím v Česku projevilo zájem více než 47 tisíc domácností. O něco více než polovina (53 %) má podle Zeleného zájem o změnu dodavatele elektřiny i plynu zároveň, 44 % domácností chce změnit dodavatele elektřiny.

Autor: Adéla Denková