S emisními povolenkami v letecké dopravě nespěchejte, vyzývají firmy Evropu

zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Evropské letecké společnosti se obávají, že zahrnutí letecké dopravy do systému obchodování s emisemi ohrožuje jejich obchodní zájmy. Firma Airbus například upozornila, že Čína již zrušila objednávku několika desítek letounů. Výrobci letadel proto vyzývají evropské lídry, aby se pokusili dosáhnout kompromisu se zeměmi, které se zavedením emisních povolenek v letecké dopravě nesouhlasí.

Sedm významných evropských leteckých společností se ozvalo proti rozšíření emisních povolenek i na leteckou dopravu. Ve svém dopise evropským lídrům vyzvaly, aby EU počkala s uplatňování systému obchodování s emisemi (ETS) na aerolinky, dokud nebude vypracován globální plán pro snižování emisí.   

Poplatky za emise v letecké dopravě ve své současné podobě ohrožují zaměstnanost a obchodní podmínky v tomto sektoru, domnívají se signatáři dopisu, letecké společnosti Airbus, British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa, Air France, Air Berlin a Iberia.

Poplatky za příchozí i odchozí lety v Evropě v EU platí od začátku ledna letošního roku a Brusel si od nich slibuje omezení škodlivých skleníkových plynů v ovzduší. Letecká doprava se sice na světových emisích podílí „pouhými“ 2–3 %, ale její podíl rychle roste (EurActiv 6.6.2011).

„Tato opatření představují hrozbu v podobě ztráty tisíce pracovních míst přímo v rámci naší společnosti, a dalšího tisíce v rámci celého dodavatelského řetězce,“ upozornil výkonný ředitel Airbusu Thomas Enders.

Čína protestuje

Firmy se obávají zejména obchodní války, která by mohla vypuknout mezi Evropou a zeměmi, které se nechtějí do ETS začlenit. Mezi ně patří i Spojené státy americké, Rusko nebo Čína, která již v únoru zakázala svým aerolinkám, aby se do ETS zapojovaly (EurActiv 6.2.2012).

Nyní Čína kvůli poplatkům pozastavila nákup dopravních letounů vyrobených v zemích EU, informoval Louis Gallois, výkonný ředitel EADS, která je mateřskou společností Airbusu.

Tyto zprávy potvrdil i nový čínský velvyslanec při EU Wu Hailong, který v pátek (9. března) uvedl, že Čína již zrušila objednávku 35 Airbusů A330. Kvůli ETS prý firma přijde i o další zakázku v podobě deseti letounů A380.

„Mnoho letadel, která přilétají do Evropy, je ve skutečnosti evropského původu,“ řekl velvyslanec. „Není proto příliš moudré vyžadovat poplatky od společností, které používají letadla vyrobená v Evropě,“ dodal.

Upozornil však také, že konečné rozhodnutí o zrušení objednávek spočívá na samotných čínských aerolinkách, a nejde o příkaz čínské vlády. „Je to ekonomický problém, o kterém rozhodují dopravci. Jejich uvažování bude ale postojem vlády samozřejmě ovlivněno,“ řekl.

Podle velvyslance jsou kroky Evropské unie v této oblasti „jednostranné“ a „ukvapené“. „To téma je příliš rozsáhlé na to, aby o něm rozhodovala samotná Unie,“ upozornil.

Hledejte kompromis

„Spor ohledně evropského systému obchodování s emisemi se začíná měnit v obchodní válku,“ varoval podle deníku Financial Times mluvčí Airbusu, který je největším výrobcem civilních dopravních letadel na světě.

„Uvalením poplatků na lety cizích společností Evropa riskuje, že proti její legislativě další státy podniknou odvetná opatření, a to právě v době, kdy se evropská ekonomika nachází pod velkým tlakem,“ prohlásil mluvčí společnosti British Airways.

„Odpor, jaký se proti evropským předpisům zvedl, ukazuje, že Evropská komise by měla vypracovat plán B pro případ, že by protiopatření skutečně přišla,“ dodal.  

Podle informací zpravodajské společnosti BBC letecké společnosti ve svém dopise vyzývají politiky, aby raději hledali kompromisní řešení, které rozptýlí obavy třetích zemí a zároveň zajistí zachování ETS.

Domnívají se také, že vyžadování poplatků za emise by mělo být pozastaveno, dokud nebude vytvořen globální plán na snižování množství vypouštěných uhlíkových emisí.

Svou výzvu zaslaly firmy evropským lídrům, mezi nimi také britskému premiérovi Davidu Cameronovi, německé kancléřce Angele Merkel a francouzskému premiérovi Françoisi Fillonovi.