RWE v Německu prodává přenosovou soustavu

Ve snaze vyhnout se sporům s Evropskou komisí se představitelé německé plynárenské společnosti RWE rozhodli k odprodeji své přenosové soustavy. Komise RWE vloni v květnu obvinila z omezování hospodářské soutěže v Severním Porýní-Vestfálsku.

V souvislosti s úsilím liberalizovat trhy s elektřinou a zemním plynem zahájila Evropská komise v první polovině loňského roku sérii antimonopolních šetření s předními evropskými energetickými společnostmi. Patří mezi ně právě německá RWE, či italská Eni a letos v květnu k nim Komise přidala francouzskou Gaz de France. Komise společnosti podezírá z porušování pravidel hospodářské soutěže.

Společnost RWE Komise podezírá, že v Severním Porýní-Vestfálsku brání svým konkurentům v získávání nových zákazníků tím, že zvyšuje jejich náklady a brání jim v přístupu k přenosové infrastruktuře.

RWE v sobotu oznámila svůj záměr odprodat svou přenosovou síť v celkové délce 4.100 km „nezávislé třetí straně“ během následujících dvou let. Firma však uvedla, že rozhodování nebylo jednoduché a že je přesvědčena o tom, že pravidla hospodářské soutěže neporušila. Chce prý pouze zabránit vleklým sporům s Komisí.

Evropská komise návrh RWE přivítala. K zastavení řízení s německou plynárenskou společností by mělo ovšem dojít až poté, co se k záměru odprodat přenosovu soustavu vyjádří zákazníci a konkurenti společnosti RWE.

Společnost zároveň vyloučila přímou souvislost plánovaného odprodeje přenosové infrastruktury s plány Komise na vlastnické oddělení přenosových soustav (vlastnický unbundling) v energetických odvětvích. Evropská exekutiva je přesvědčena, že oddělení přenosu a výroby povede k posílení hospodářské soutěže a poklesu cen energií pro koncové odběratele.