Rusko žádá v Bruselu o větší podporu pro South Stream

Energetický dialog EU-Rusko slaví 10 let od svého založení. Moskva při této příležitosti v Bruselu žádá větší podporu pro South Stream. EU bude ruské požadavky řešit na speciálním energetickém summitu v únoru 2011, slibuje Evropská komise.

Stejnou podporu pro Nabucco i pro South Stream, vytvoření společného energetického centra a vypracování společné mediální strategie v rusko-unijních vztazích. Tak by se daly shrnout základní návrhy ruské delegace ze včerejšího (22. listopadu) jednání v Bruselu, které se konalo u příležitosti 10. výročí Energetického dialogu EU-Rusko.

Ruský ministr energetiky Sergej Šmatko v Bruselu vyzval EU k „rovnému přístupu“ k plánovaným plynovodům. Konkrétně by měla Komise podle Šmatka zajistit pro ruský plynovod South Stream stejnou podporu, jaké se dostává konkurenčnímu plynovodu Nabucco.

Evropská snaha o diverzifikaci energetických zdrojů je extrémní a přinese Evropě jen zvýšení cen, zopakoval, podobně jako ruský premiér Putin při své nedávné návštěvě Bulharska (EurActiv 16.11.2010), ministr Šmatko a upozornil, že i jeho země usiluje o větší diverzifikaci svých odběratelů, zejména na rostoucích asijských trzích.

Podle Šmatka má ale Rusko zájem na udržení dobrých vztahů s EU a je připraveno na překonání stávajících problémů spolupracovat. Jednou z cest by podle ruských představitelů mohlo být vytvoření společného centra EU a Ruska, které by se věnovalo analytickým studiím a energetickým statistikám a připravovalo společná doporučení v energetické politice. Šmatko podle svých slov již tento návrh také přednesl komisaři pro energetiku Güntherovi Oettingerovi.

Na otázku EurActivu, aby podobu takového centra upřesnil, Šmatko dodal, že by se jednalo o společný orgán vládních expertů a zástupců energetických firem, který by zajišťoval kvalitnější politický dialog na různých úrovních.  

Naše vztahy s Ruskem kolísají, ale musíme se snažit

Komisař Oettinger připustil, že vzájemné vztahy EU a Ruska kolísají a ne vždy mají obě strany stejné zájmy. To by ale podle Oettingera nemělo být překážkou pro bližší spolupráci. Komisař také potvrdil, že Evropská unie počítá se zvláštním energetickým summitem EU na vrcholné úrovni v únoru příštího roku, kde by měla být vnější energetická politika EU stěžejním tématem.

Oettinger připomněl, že EU je největším obchodním partnerem Ruska a také jeho nejdůležitějším energetickým zákazníkem: EU z Ruska odebírá 30 % veškerého dovezeného plynu, 24 % uhlí a převážnou část uranu pro evropské jaderné elektrárny.

„Zásoby plynu z domácích zdrojů v EU se tenčí a my očekáváme další růst dovozu plynu do roku 2030. Není tu jiná alternativa, než další upevňování vztahů a společné uvažovaní o strategii pro další dekády,“ řekl ke vztahům s Ruskem Oettinger.

Podpoříme vstup Ruska do WTO, Třetí energetický balíček ale zůstává

Podle Oettingera Komise navrhne prohloubení dosavadní Smlouvy o partnerství a spolupráci, uzavřené v roce 1994, a to zejména v oblasti energetiky, které by se měla nově věnovat speciální kapitola. Prvním krokem k „upgradu“ dosavadní smlouvy bude vstup Ruska do Světové obchodní organizace, který lze podle Oettingera očekávat v nejbližší době.

Rámcem pro konkrétní energetické projekty EU a Ruska se má stát nedávno uzavřené Partnerství EU a Ruska k modernizaci, podle kterého chtějí obě strany spolupracovat v oblasti ekonomiky, práva a lidských práv.

K ruskému požadavku rovných podmínek pro nově budované plynovody z východu, Oettinger poznamenal, že EU vítá nové plynovodní sítě a je připravena kombinovat požadavky Třetího energetického balíčku a požadavky provozovatelů plynovodů jako je Gazprom.

Na otázku EurActivu, jestli udělí Komise plynovodu South Stream status „prioritního projektu“ v rámci transevropských sítí, Oettinger řekl: „South Stream je ohromně důležitý projekt. Mým zájmem není blokovat ho, ale skloubit ho s unijními regulemi. Dnes South Stream možná soutěží s Nabuccem, ale v dlouhodobé perspektivě je budeme potřebovat oba.“