Regiony ‚nebudou čekat na rozkazy‘ ohledně energetické politiky

Evropské regiony chtějí rychlejší pokrok v energetické politice, ať už jim v tom Evropská komise pomůže, nebo ne. Shodli se na tom zástupci regionů na společném setkání v Bruselu, které proběhlo ve čtvrtek 29. dubna.

Zástupci 270 regionálních samospráv, které jsou členy Sdružení evropských regionů (Assembly of European Regions – AER), se 29. dubna sešli v Bruselu se zástupci evropských institucí (AER nepatří mezi unijní instituce, jejími členy jsou i regiony mimo EU).

Představitelé jednotlivých oblastí prezentovali nové cesty jak zlepšit energetickou účinnost. Příkladů byla celá řada – od výstavby pasivních domů ve Švédsku až k omezování emisí skleníkových plynů ve španělských přístavech.

Regiony dlouhodobě dávají najevo, že chápou svoji roli v ekologické oblasti jako klíčovou (EurActiv 30.11.2010). AER si ale myslí, že Evropská komise to zatím nepochopila. Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn zástupce regionů ujistil, že Komise jejich význam chápe a právní akty příštích měsíců to prý dokážou. Místní samosprávy mají získat větší pravomoci v rámci iniciativ jako je Evropa 2020.

Předsedkyně AER Michèle Sabban EurActivu řekla, že s Hahnovými slovy souhlasí a dodala: „Chci, abychom přestali mluvit a začali jednat.“ A pokud jde o reformu energetiky, „regiony nebudou čekat na pokyny Komise“ a převezmou zodpovědnost a iniciativu na sebe, dodala Sabban.

Využívat dotace a sdílet zkušenosti

Hahn dal mimo jiné najevo své zklamání z toho, že významnou část unijních regionálních fondů, které byly vyčleněné na energeticky udržitelné projekty, jednotlivé členské státy a regiony dostatečně nevyužívají. Sabban uznala, že finanční podpora je velmi důležitá, není to ale všechno. „Ačkoli uznávám význam fondů EU, svou roli musí také hrát politická aktivita.“

Zástupci regionů si také vyslechli příklady úspěšných regionálních strategií a projektů v oblasti obnovitelných zdrojů.

AER svým členům v tomto kontextu nabízí také poradenství ze strany regionů, které už podobné strategie realizovaly (tzv. peer review). Pokud o to místní samospráva požádá, může AER vytvořit výbor složený z odborníků, pocházejících s regionů s podobným energetickým profilem. Tento výbor poté samosprávě doporučí, jak by měla postupovat.