Schvalování energetické koncepce pokračuje, na řadě jsou environmentální dopady

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: xedos4

Návrh Státní energetické koncepce v současné době prochází procesem posouzení vlivu na životní prostředí. Do včerejška bylo možné posílat k návrhu připomínky, které bude nyní posuzovat ministerstvo životního prostředí. Teprve po ukončení procesu bude moci vláda strategii finálně schválit. Zelené organizace kritizují to, že ke koncepci nebyla předložena žádná varianta.

Až do včerejška bylo možné podávat připomínky ze strany veřejnosti k Aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), kterou minulý rok připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) má nyní vypracovat stanovisko, na základě kterého bude koncepce posuzována z hlediska environmentálních dopadů.

Posudek bude poté předložen k veřejné debatě a teprve pak bude moci vláda SEK finálně schválit.

Proces posouzení vlivu SEK na životní prostředí byl zahájen 14. května. Jedná se o tzv. proces SEA (Strategic Environmental Assessment), v jehož rámci jsou podle zákona posuzovány nejrůznější strategické dokumenty jako územní plány, programy rozvoje měst a krajů, plány odpadového hospodářství, dopravní politiky nebo právě energetické koncepce.

Nová Státní energetická koncepce by měla určit podobu české energetiky na příštích třicet let. MPO v jejím návrhu počítá s utlumením výroby energie z uhlí, která má být z velké části nahrazena energií jadernou. Rozvíjet by se měly také obnovitelné zdroje energie (OZE), ty se ale budou muset obejít bez dotací a finanční podpory státu. Pozornost věnuje koncepce i energetickým úsporám a zabývá se také energetickým využitím odpadů (EurActiv 13.9.2012). 

Jedna varianta

Návrh SEK vzbudil v minulém roce poměrně velkou pozornost a také kritiku, zejména ze strany environmentálních organizací. Těm se mimo jiné nelíbí to, že některé kontroverzní body ministerstvo přesunulo do návrhu Surovinové politiky ČR, která je projednávána paralelně (EurActiv 6.11.2011).   

Nevládním organizacím se také nelíbí, že MPO předložilo koncepci pouze v jedné variantě (EurActiv 15.8.2012).  V rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí by přitom měla být podle zákona posuzována i náhradní řešení, která směřují k cílům koncepce. Zelené organizace proto po ministerstvu životního prostředí požadují, aby byly do procesu posuzování pro porovnání zahrnuty i jejich návrhy, které počítají s vyšším podílem OZE v energetice nebo se více věnují energetickým úsporám.