Produkce bionafty loni výrazně vzrostla, letos se očekává stagnace

Mezi roky 2005 a 2006 se výroba bionafty zvýšila o 54%. Růstový trend se letos asi zastaví. Legislativní změny a prosazování pravidel volného obchodu budou nutné k další expanzi produkční křivky.

Statistikami vývoje trhu s bionaftou se dlouhodobě zabývá Evropský úřad pro bionaftu (EBB). Z jeho údajů vyplývá, že v roce 2005 se v EU vyprodukovalo 3,2 mil. tun tohoto paliva, zatímco loni to bylo už 4,9 mil. tun. Výroba v tomto rychle rostoucím segmentu ekonomiky se od roku 2004 víc než zdvojnásobila. Letos se ovšem očekává stagnace. 

V Česku musejí všichni distributoři od začátku září povinně přimíchávat 2% bionafty do každého litru motorové nafty. Analytici proto předpokládají, že se na domácím trhu podaří znovu obnovit růst produkce biopaliv. Minulý rok se v České republice vyrobilo 107 tis. tun bionafty, což je meziroční pokles asi o 20%. Domácí producenti se tak propadli z velmi lichotivého čtvrtého místa ve srovnání s ostatními státy Unie na sedmou příčku. První je s předstihem Německo, které se svými 2662 tunami představuje přes polovinu celkové produkce sedmadvacítky.

Evropská unie v současné době disponuje 185 funkčními rafinériemi, přičemž 58 dalších se právě buduje. Letos tak celková produkční kapacita těchto zařízení překročí 10 mil. tun bionafty, uvádí EBB. To představuje silný potenciál k tomu aby cíle Unie v této oblasti byly s předstihem splněny.

I přes raketový vývoj produkce biopaliv musí toto odvětví čelit řadě problémů a výzev. Tento segment ekonomiky je stále svázán řadou nesmyslných pravidel a nevyjasněnou legislativou, která brání rozvinutí volného trhu v členských státech EU, tvrdí zpráva EBB. V celosvětovém měřítku je problémem postoj Spojených států, které své producenty masivně dotují. Další kámen úrazu v budoucí expanzi  produkce biopaliv je pravděpodobný růst ceny zemědělských komodit s rostoucím poptávaným množstvím. Výroba bionafty z nepotravinových plodin však zatím není rentabilní. Připomeňme, že v současnosti se tento typ paliva vyrábí především z rostlinných olejů, v Česku hlavně z řepky.

A proč dává EU biopalivům zelenou? Měly by snížit závislost Unie na importech ropy a přinést odbyt zemědělských produktů unijním pěstitelům.