Přípravy na evropské jaderné fórum vrcholí

V Bratislavě se 26. a 27. listopadu uskuteční první evropské jaderné fórum. Účastnit se budou český i slovenský premiér, předseda Evropské komise Barroso, komisař pro energetiku Piebalgs a mnoho dalších významných hostů. Fórum se zaměří na tři hlavní oblasti související s jadernou energetikou: příležitosti, rizika a informování veřejnosti.

Souvislosti:

Jaderná energetika je v současné Evropě velmi živé téma. Jestliže se na počátcích evropské integrace političtí lídři jasně shodli na důležitosti „mírového využití“ jaderné energie, dnes je starý kontinent rozdělen na její přívržence a odpůrce. Argumenty zastánců úplného utlumení jsou jasné: vysoké náklady na výstavbu, která je navíc velmi dlouhá, nedořešené ukládání vyhořelého jaderného odpadu a především nedozírné následky možné havárie.

Ovšem druhá strana sporu nabírá v poslední době na významu, když její pozici srovnáme s defenzivními 90. lety. Nahrává ji především boj proti rostoucím emisím CO2, které produkují uhelné elektrárny, a dále také postoj Ruska využívajícího dodávky plynu a ropy jako trumf v politických jednáních. Plynové a uhelné elektrárny jsou tedy do budoucna zdrojem více než problematickým. Vzhledem k situaci, kdy většina zemí není schopna produkovat významné množství své elektřiny z obnovitelných zdrojů, prožívá jaderná energetika svou renesanci.

V současné době mají členské země značnou volnost v tom, jaký energetický mix zvolí. Tato volnost byla částečně narušena březnovým summitem sedmadvacítky, na kterém byly přijaty nové ambiciózní plány. Z nich vyplývá, že Unie jako celek by měla snížit emise CO2 do roku 2020 o 20% a stejný podíl její energie by měl pocházet z obnovitelných zdrojů. Za ten se ovšem, i přes nátlak Česka, Slovenska a Francie jádro nepovažuje. Jadernou energii je však možné zahrnout do kvóty na snižování emisí CO2.

Témata:

Rozhodnutí o vytvoření jaderného fóra padlo na zmíněném summitu sedmadvacítky. Vzešlo především z na sobě nezávislých iniciativ dvou zemí – Česka a Slovenska. Vznik fóra reflektuje fakt, že i další zdroje elektřiny jsou projednávány na pravidelných setkáních zainteresovaných stran. Konference o obnovitelných zdrojích se pravidelně pořádají v Amsterodamu, o plynu v Madridu atd. Jaderné fórum by mělo být setkáním, kde proběhne „široká diskuse mezi všemi zainteresovanými účastníky o příležitostech a rizikách jaderné energie.“ Tolik ke vzniku nové platformy uvádí oficiální výstup z březnového summitu.

První jaderné fórum se po vzájemné dohodě Česka a Slovenska uskuteční 26. a 27. listopadu v Bratislavě. Euractivu se podařilo získat předběžný program této exkluzivně obsazené konference. První den začíná fórum až odpoledne. Zahájí ho svými projevy čtyři nejvýznamnější účastníci fóra: premiéři Česka a Slovenska Robert Fico a Mirek Topolánek, předseda EK Barroso, komisař pro energetiku Piebalgs a další dva blíže neupřesnění zástupci Evropského parlamentu. Od 16.00 bude tématem pro panelisty „vývoj jaderné energetiky v EU“.

Druhý den začne přednáškou Pertti Simola, který promluví o schvalování, financování a výstavbě první jaderné elektrárny nové generace (EPR – European Pressurized Reactor) na finském ostrově Olkiluoto. Fórum bude pokračovat příspěvky účastníků na téma „příležitosti jaderné energetiky“. Konkrétně by se tento panel měl věnovat lepšímu využívání možností, které jaderná energetika skýtá v EU a rolím, jež by v celém procesu měl zaujímat průmysl, finanční instituce, vlády a občanská společnost. Druhé dopolední téma se bude týkat rizik spojených s jadernou energií, jejich předcházení a rolím jednotlivých účastníků (viz. výše). Celé fórum uzavře diskuse o informování o jaderné energii a transparentnosti, tedy především o vylepšování image jádra.