Praha bude hostit evropské jaderné fórum

Jaderná Energie

Jaderné fórum EU se bude konat dvakrát do roka a jeho pořadateli se stanou společně Česká republika a Slovensko. Fórum by se mělo stát místem pro obnovení diskusí o jaderné energetice v Evropě.

Souvislosti:

Přestože na počátku evropské integrace stála před 50 lety smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom), která si kladla za cíl bezpečný rozvoj jaderné energetiky napříč Evropou, v současné době je vnímání tohoto typu energie velmi rozporuplné. Černobylská havárie v roce 1986 vyvolala obavy z bezpečnosti jaderné energetiky a řada zemí oznámila odklon od tohoto zdroje. Mezi příznivce jaderné energetiky patří v současné době zejména Francie, Finsko a některé nové členské země jako Česká republika a Slovensko. Na opačné straně barikády stojí například Rakousko nebo Švédsko. V současné době zvažuje svůj odklon od jádra také Německo, přestože se mu před nedávnem dostalo varování ze strany Mezinárodní energetické agentury (IEA), která upozornila na možná rizika tohoto kroku (viz článek Německo by mělo ústup od jaderné energie zvážit).

Evropská unie ponechává členským zemím právo na volbu vlastního energetického mixu a nechává zcela na nich, do jaké míry se na něm podílí energie z jádra. Do úplné suverenity při rozhodování o zdrojích energií však zasáhla v březnu 2007 Evropská rada, na níž se členské země zavázaly zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20% do roku 2020. Zároveň se dohodly na snižování emisí skleníkových plynů, rovněž o 20% do roku 2020. Mezi členskými zeměmi však vznikl spor, je-li možné jadernou energetiku označit jako obnovitelný zdroj energie (toto stanovisko podporovala Francie, ale i ČR). V závěrečném rozhodnutí ovšem jaderná energie mezi obnovitelnými zdroji nefiguruje. Je ji však možné zahrnout do kvóty na snižování emisí skleníkových plynů.

Témata:

Se záměrem vytvořit jaderné fórum EU přišla do Bruselu nezávisle na sobě Česká republika i Slovensko. Na březnovém summitu se zmínku o jeho konání dokonce podařilo prosadit do závěrečného textu. Až do minulého týdne ovšem nebylo jasné, která z těchto dvou zemí nakonec bude Fórum hostit. Nakonec zvítězil kompromis, podle nějž se jaderné fórum EU bude konat dvakrát do roka, střídavě v Praze a Bratislavě. První zasedání se odehraje zřejmě na přelomu září a října v Bratislavě, bližší termín by měla navrhnout slovenská strana. Dohodli se na tom premiéři České republiky a Slovenska, kteří o svém jednání informovali ve společném dopise Evropskou komisi. EurActivu to sdělil tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský.

Fórum se má konat pod záštitou Evropské komise. Jeho smyslem fóra má být obnovení diskuse o jaderné energetice v Evropě, kterou Češi i Slováci, jako zastánci tohoto typu energie prosazují. Odborníci by v rámci Fóra měli diskutovat, jak může jaderná energie přispět k naplňování Evropského energetického akčního plánu, tj. bezpečnosti dodávek a dosažení cílů ve snižování emisí skleníkových plynů. Cílem fóra je také definovat potřeby, problémy a rizika jaderné energie a nalézt možné způsoby jejich řešení.

V jaderném fóru EU zasednou zástupci evropských institucí (Komise, Parlamentu), členských států, průmyslových sdružení, neziskových organizací a akademických institucí.

Odborná fóra má v Evropě většina energetických sektorů – fórum pro obnovitelné zdroje se koná v Amsterdamu, fórum pro zemní plyn v Madridu. Jaderné energetice dosud scházelo.

České republice i Slovensku by evropské jaderné fórum mohlo poskytnout silné argumenty k obhajobě jejich energetického mixu. Jádro se v České republice v současné době podílí na výrobě elektrické energie z 31%, na Slovensku dokonce z 57%.

Stanoviska:

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs prohlásil: „Jaderné fórum bude základem pro otevření debaty o tomto zdroji energie, která se bude konat bez jakýkoliv tabu.“

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v řadě zemí v současné době dochází k „renesanci jaderné energie“. Tuto skutečnost je „zapotřebí reflektovat na mezinárodním fóru zvláště proto, že jaderná energie patří mezi tzv. bezemisní zdroje“, uvedl tiskový mluvčí MPO Tomáš Bartovský.

Vladivoj Řezník, ředitel Sekce Evropská agenda ČEZ, uvedl, že ČEZ podporuje založení Evropského jaderného fóra jakožto platformy pro objektivní a věcnou diskusi ohledně využívání jaderné energie.

Další kroky:

  • Koncem týdne by o jaderném fóru EU měla rozhodnout Evropská rada.
  • Fórum se bude konat zřejmě na přelomu září a října v Bratislavě.
  • V roce 2008 bude jaderné fórum EU hostit Praha.