Pomohou nová evropská pravidla provozní podpoře pro Temelín?

Elektrárna Temelín; zdroj: www.cez.cz.

V budoucnu by mohla platit nová evropská pravidla, která by členským státům umožnila finančně podporovat energii z jaderných zdrojů. Jaderná energetika by tak mohla dostávat podobnou podporu, jakou mají obnovitelné zdroje. Česká republika patří mezi státy, které tyto plány vítají. Důvodem je plánované zavedení podpory pro elektřinu z nových bloků Temelína. Ochráncům životního prostředí se to ale nezamlouvá.

(Aktualizováno 24.7.2013)

Evropská komise plánuje na podzim představit návrh směrnice, která by v budoucnu upravovala pravidla pro státní podporu výstavby a provozu nových jaderných reaktorů. Návrh připravují evropský komisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia a jeho kolega odpovědný za energetiku Günther Oettinger.

Návrh se netýká pouze jaderné energie. Státní podporu by mohly v budoucnu dostávat také technologie pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého (Carbon Capture and Storage – CCS) nebo projekty energetické infrastruktury. Jejich podpora ze strany státu by tak měla být kompatibilní s evropskými pravidly, píše se v dokumentu, který údajně jako první získal poslanecký klub zelených v Evropském parlamentu a který měla k dispozici k nahlédnutí například agentura Reuters.

„Klub přátel atomové energie kolem evropských komisařů Oettingera a Almunii připravuje obrat v energetické politice EU. Pouze plánované masivní subvence by pomocí vysokých a dlouholetých veřejných dotací zotavily skomírající jaderný průmysl,“ řekla spolupředsedkyně skupiny Zelených/EFA v EP Rebecca Harmsová.

„Dokument ještě nebyl Komisí schválen. Jedná se o přípravný dokument pro veřejnou konzultaci,“ upřesnil novinářům mluvčí Komise pro otázky hospodářské soutěže Antoine Colombani.

Německo proti, ČR pro

Návrh by měl podle exekutivy přinést jistotu investorům na trhu s energií. Pokud chce totiž dnes některý členský stát podporu pro jaderné zdroje zavést, musí žádat o povolení od Komise. Celý proces by se měl díky návrhu v budoucnu zjednodušit. 

„V návrhu se sice mluví o státní podpoře či pomoci, ale zdaleka se nejedná o to, že by z rozpočtů EU nebo národních států plynuly prostředky do výstavby takových zdrojů,“ vysvětlil EurActivu ředitel divize strategie ČEZ Pavel Cyrani. „V případě jaderných elektráren se jedná o pomoc se stabilizací investičního prostředí, jako je například symetrická fixace ceny mezi spotřebiteli a výrobci nebo rozdělení ceny elektřiny na platbu za kapacitu a za vyrobenou energii,“ dodal. ČEZ i další investoři prý považují takovou stabilizaci investičního prostředí za zásadní pro další rozvoj české energetiky.

Proti plánu se podle německého deníku Süddeutsche Zeitung rozhodně ozvalo Německo, které ve své energetické koncepci počítá do roku 2022 s úplným koncem využívání jaderné energie. S podporou pro jaderné zdroje nesouhlasí ani Rakousko, jež dlouhodobě prosazuje politiku, která jádro v energetice odmítá.

Jiné evropské vlády jsou však nápadu nakloněny. Týká se to i Velké Británie a Francie, které plánují vybudování nových jaderných bloků a počítají právě se zavedením mechanismů pro jejich provozní podporu. Mezi zastánce budoucího návrhu patří i Slovensko nebo Finsko a, jak již bylo naznačeno, také Česká republika.

Vláda Petra Nečase počítala s podpůrným mechanismem pro nové jaderné zdroje, tedy primárně pro plánované nové bloky elektrárny Temelín, například v návrhu Státní energetické koncepce, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ještě pod vedením bývalého ministra Martina Kuby (ODS).  

Jak již bylo řečeno, nápad Evropské komise vítá i skupina ČEZ. „Návrh Komise, který narovnává startovací čáru pro všechny nízkouhlíkaté zdroje, považujeme za správný,“ řekl EurActivu Cyrani. Návrh podle jeho názoru vychází z toho, že další významné snižování emisí CO2 a obecně zlepšování životního prostředí nelze dosahovat jen prostřednictvím obnovitelných zdrojů, které energii vyrábí nepravidelně.

„Pokud Evropská komise skutečně umožní podpořit jaderné technologie, je to přesně věc, po které touží ČEZ, ministerstvo průmyslu a další zastánci výstavby atomových reaktorů v České republice,“ okomentoval situaci Edvard Sequens ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla.

Drahá energie?

Otázkou podle Sequense zůstává, zda bude mít takový nápad podporu veřejnosti. „Podporovat elektřinu z nových jaderných elektráren znamená zdražit, a to výrazně, elektřinu,“ řekl EurActivu.

Pokud by byla podpora pro jaderné zdroje zavedena, za elektřinu z jaderných elektráren by se mohla platit garantovaná výkupní cena, podobně jako je tomu dnes u obnovitelných zdrojů energie (OZE).

To by podle Sequense vedlo k další deformaci energetického trhu. „Systémy podpory obnovitelných zdrojů měly pomoci nastartovat rozvoj žádoucích technologií a odstranit zvýhodnění, které požívají fosilní i jaderné zdroje. Zejména pak do ceny nezahrnuté externality,“ sdělil redakci.

„Přestože jaderné technologie dostaly ještě mnohem více dotací při svém rozvoji, přebírají vlády za jejich provozovatele garanci jaderných škod a případně budou řešit problém radioaktivních odpadů, aby provozovatelé vůbec svoji elektřinu mohli nabízet na trhu. A jak se ukazuje, ani to nestačí a bez dalšího zvýhodnění nemají šanci se uplatnit,“ dodal.

Odpůrci jaderné energie a zastánci OZE navíc upozorňují na to, že rozvoj obnovitelných zdrojů se může v příštím desetiletí dostat do fáze, kdy už zelené technologie nebudou provozní podporu potřebovat. Pokud ale v té době začnou elektřinu vyrábět nové jaderné bloky, pro které bude platit garantovaná výkupní cena, bude to prý pro státy znamenat další závazek na několik desetiletí.