Piebalgs: jaderná energetika bude zcela běžná

Komise věří, že nová Skupina na vysoké úrovni pro jadernou bezpečnost a nakládání s odpadem vytvoří společné evropské standardy a podpoří investice do nových elektráren a zmírní obavy těch členských států, které s jadernou energetikou nesouhlasí.

Souvislosti:

Skupina pro jadernou bezpečnost, která vznikla letos v červenci, se v pátek 12. října 2007 sešla na svém prvním zasedání.

Skupina se skládá z národních regulačních a bezpečnostních orgánů jmenovaných členskými státy a jejím mandátem je radit Komisi v otázkách harmonizace jaderné bezpečnosti, nakládání s odpadem a standardech pro vyřazování jaderných zařízení z provozu.

Komise se začala zabývat aktivně jadernou energií jako potenciálním zdrojem „bezemisní“ výroby energie. K vytvoření skupiny dochází v době, kde v řadě členských států probíhají horečné diskuse o tom, zda tuto technologii využívat nebo nikoliv.

Témata:

Výbušné téma

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs sdělil během tiskové konference, která se konala po zasedání Skupiny v pátek, že první setkání je možné charakterizovat jako „živou diskusi“ mezi členskými státy.

Klimatické změny a úsilí o nízkoemisní ekonomiku z jaderné energie pro řadu členských států jako jsou například Finsko nebo Francie činí „atraktivnější možnost“ přiznal Piebalgs.

Některé členské země EU, jako například Irsko nebo Rakousko se však obávají rizika havárií jaderných zařízení nebo nesprávného nakládání s jaderným odpadem.

Přestože uznal, že jaderná energetika je „nepochybně v kompetenci členských států“, Piebalgs uvedl, že Komise „cítí potřebu“ ustanovit tuto skupinu, která by v členských státech „urychlila politická rozhodnutí“ zda jadernou energii využít či nikoliv.

Jaderná energie bude „zcela obvyklá“, uvedl Piebagls, ale musí být bezpečná a vlády „se musí odhodlat jakmile to bude možné“, aby investorům poskytly jistotu, dodal.

Jaderná nebo obnovitelná

V nedávném rozhovoru pro EurActiv uvedl šéf Generálního ředitelství Komise pro energetiku a dopravu Matthias Ruete, že v některých členských státech intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů bude jednoduše kompenzovat vyřazování jaderných elektráren z provozu.

Ruete dále zmínil, že Komise zvažuje vytvořit obchodovací mechanismus pro obnovitelné energie, který by podpořil politiku EU dosáhnout do roku 2020 zvýšení podílu obnovitelných energií v energetickém mixu na 20%.

Poznámky Komise způsobily v některých členských státech, zejména v Německu, poprask. Německo se obává, že by Komise mohla prosazovat obchodování s obnovitelnými energiemi a zároveň odstraňovat tarify výkupních cen. Ekologická sdružení a odvětví obnovitelných zdrojů rovněž s vyšším využíváním jaderné energie jako možnosti snižování emisí oxidu uhličitého nesouhlasí.

Piebalgs během tiskové konference na tyto obavy odpověděl a uvedl, že jaderná energie a obnovitelné zdroje jsou „oddělená témata“ a Komise stále posuzuje všechny možnosti, které má před sebou. Komise bude podporovat větší množství obnovitelných zdrojů „nákladově nejefektivnějším způsobem“, uvedl.