Nová klimatická dohoda závisí podle experta i na připravenosti EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: kangshutters

Ve Varšavě se příští týden sejde další z mezinárodních klimatických konferencí, které mají svět přivést k podepsání nové klimatické dohody. Její dojednání se očekává v roce 2015 na konferenci v Paříži. Francie se na významné jednání připravuje již nyní. Je poměrně optimistická, upozorňuje ale, že EU se bude muset na vyjednávání dobře připravit. Záviset bude i na postoji USA a Číny, dodává.

Už za dva roky se bude v Paříži konat mezinárodní klimatická konference, na které mají signatáři Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu dojednat novou mezinárodní smlouvu pro snižování emisí skleníkových plynů.

Francouzský velvyslanec při OSN pro klimatická jednání Jacques Lapouge zdůraznil, že velkou roli bude hrát v úspěchu jednání podpora Evropské unie. Francie, která se již na dlouho očekávanou konferenci připravuje, přitom věří, že se v Paříži podaří dojednat právně závazný dokument a že kompromis bude přijatelný pro všechny zúčastněné státy. Cílem smlouvy by mělo být udržení nárůstu globální teploty pod limitem 2 °C.

Smlouva má navazovat na Kjótský protokol z roku 1997. Ten poprvé stanovil závazné limity pro snižování emisí skleníkových plynů. Cíle pro signatáře platily do roku 2012. Již několik let se ale čeká na sjednání další smlouvy, která by stanovila nové limity. Průlom se očekával v roce 2009 na konferenci v Kodani, žádného kompromisu se ale dosáhnout nepodařilo (EurActiv 21.12.2009). V roce 2011 se nakonec státy dohodly během setkání v jihoafrickém Durbanu, že nová smlouva bude dojednána právě v roce 2015 (EurActiv 12.12.2011).

Chopit se příležitosti

Francie se zdá být optimistická a věří, že se smlouvu dojednat podaří. „Musíme se chopit příležitosti,“ prohlásil Lapouge. Je podle něj pozitivní, že americký ministr zahraničí John Kerry je případné dohodě nakloněn. Také Čína prý klimatické změny považuje za stále důležitější téma.  

Spojené státy a Čína jsou zodpovědné za polovinu celkového množství emisí skleníkových plynů, které se na světě vypouští. Podle průzkumů ale veřejnost v těchto zemích klimatickým změnám příliš velkou pozornost nepřikládá. Jak například ukázal průzkum Pew Research Centra, pouze 28 % Američanů si myslí, že klima by mělo být pro prezidenta Baracka Obamu prioritní téma. V Evropě je to mnohem více – za jeden z hlavních světových problémů považuje klimatické změny 89 % lidí oslovených Eurostatem.    

Na druhé straně, americká administrativa podle expertů věnuje změnám klimatu větší pozornost než doposud. „Prezident v poslední době svou rétoriku trochu změnil. V červenci pronesl velký projev, ve kterém klima zmínil na prvním místě a hodně se soustředil na sdělení, že ‚klima musíme chránit pro příští generace‘. To bylo poprvé, co se klima objevilo jako hlavní téma nějakého jeho významného projevu,“ řekl v létě EurActivu.cz John Banks z washingtonského think tanku Brookings Institution.

Jaký cíl pro EU?

Jak už bylo zmíněno, francouzský velvyslanec také věří, že hlavní roli musí v jednání sehrát Evropská unie. Ta by si prý ale měla nejprve vyjasnit postoj k vlastnímu cíli pro snižování emisí CO2 do roku 2020. Ten je prozatím stanoven na 20% snížení ve srovnání s rokem 1990. Diskutuje se ale o navýšení cíle na 30 % (více viz EurActiv 31.10.2013). Podle velvyslance by se měla Evropa rozhodnout nejpozději do poloviny příštího roku.

Jedním ze zásadních kroků má být rozhodnutí Evropské rady, která se má tématem zabývat na summitu v březnu 2014. Evropští lídři by se tam měli dohodnout na kompromisu, se kterým EU do mezinárodního vyjednávání vstoupí.

Na mezinárodní scéně má být dalším krokem k nové dohodě letošní klimatická konference, která začíná již příští týden ve Varšavě. Velké průmyslové země by měly dát podle očekávání najevo například své představy o financování boje proti klimatickým změnám, které má pomoci chudším státům.

Každá země by pak měla zformulovat vlastní cíl pro snížení emisí. „Do roku 2015 musíme shromáždit závazky jednotlivých zemí, ověřit je a vypočítat konečný cíl,“ vysvětlil Lapouge.