Nord Stream 2 si stěžuje na směrnici o zemním plynu u Soudního dvora EU

© Webové stránky Nord Stream 2

Společnost Nord Stream 2 AG se ve svém sporu s Evropskou komisí rozhodla k nečekanému kroku. Obrátila se na Soudní dvůr EU s požadavkem zrušení revize směrnice o zemním plynu. Společnost ji totiž považuje za diskriminující.

Společnost zodpovědná za výstavbu plynovodu Nord Stream II soudní cestou napadla revizi směrnice o zemním plynu a požaduje její zrušení. Změna směrnice byla přijata v dubnu letošního roku a má zajistit, aby se pravidla upravující vnitřní trh EU se zemním plynem vztahovala rovněž na plynovody vedoucí do třetích zemí a z nich.

„Upravená směrnice o zemním plynu porušuje základní právní principy EU, jako například princip nediskriminace. Úprava byla evidentně přijata s cílem zabránit úspěšnému dokončení projektu. Z tohoto důvodu podnikla společnost takovýto krok s cílem změny anulovat,“ uvedl pro EURACTIV.com přední lobbista Nord Stream 2 AG Sebastian Saas.

Projekt Nord Stream 2 ohrožuje vnitřní trh EU, tvrdí europoslanci

Evropský parlament dnes schválil rezoluci o vztazích Evropské unie s Ruskem, v níž požaduje jejich přehodnocení a například také zastavení projektu plynovodu Nord Stream 2.

Způsob, jakým se firma rozhodla problém řešit, je překvapivý, neboť doposud společnost zvažovala pouze cestu vyjednávání sporných bodů směrnice v rámci arbitráže. Na základě historické zkušenosti však délka arbitráže výrazně přesahuje dobu trvání vyřízení žádosti o anulování směrnice, kdy projednání žádosti trvá průměrně 20 měsíců.

Dle hodnocení některých právních expertů směrnice poskytuje již dokončeným potrubím možnost odchýlit se od pravidel unijního trhu s energiemi. Závazná je totiž pouze pro projekty dokončené po vstupu směrnice v platnost. Finální rozhodnutí o investicích do projektu Nord Stream 2 ale padlo dávno před tím, než směrnice vešla v platnost. Nord Stream 2 tak jako jediný nemůže výjimku využít, což je dle vedení projektu diskriminující.

Soud může spornou část směrnice zrušit

Kontroverzní projekt v hodnotě 11 miliard dolarů propojující Rusko s Německem přes dno Baltského moře má do budoucna až dvojnásobně navýšit ruské dodávky plynu do největší unijní ekonomiky.

Projekt Nord Stream 2 vede ruský plynárenský koncern Gazprom za spoluúčasti evropských firem Engie, OMV, Uniper a Wintershall. Stavba potrubí zatím dokončena nebyla, přestože na ni bylo vynaloženo značných prostředků a projekt nemá k ukončení daleko.

EU se dohodla na pravidlech pro plynovod Nord Stream 2

Po kompromisním návrhu Francie a Německa se na předběžných pravidlech shodly všechny členské státy. Nyní svůj souhlas připojil také Evropský parlament.

Společnost nyní musí počkat na rozhodnutí Soudního dvora EU. Ten může ve výsledku rozhodnout o zrušení směrnice například z důvodu porušení unijních smluv nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění nebo z důvodu zneužití moci. Právě o zrušení v plném rozsahu společnost Nord Stream 2 usiluje. Soud také může zrušit pouze určitou část směrnice, nebo žalobě nevyhovět.