NGOs: EU může vyhazovat o polovinu potravin méně, bude to úkol po evropských volbách

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane

V květnu si EU zvolí nový Evropský parlament. Noví europoslanci se podle evropských ekologických organizací mohou zasadit o některá zlepšení v oblasti životního prostředí. Rády by jim přidělily deset úkolů, kterými tomu mohou pomoci. Patří mezi ně omezení plýtvání potravinami, ambiciózní klimatické cíle nebo opatrnost v mezinárodních dohodách o volném obchodu.

Evropská unie by měla vynakládat peníze v souladu se svými cíli pro životní prostředí, tvrdí desítka největších evropských ekologických organizací. Evropská investiční banka by tak prý například měla půjčovat peníze hlavně na projekty, které pomáhají prostředí a klima chránit.

Na udržitelnosti by se měla podle nevládek zakládat celá nová ekonomická strategie EU. Její součástí by například mělo být zdanění spotřeby zdrojů, které by mohlo částečně nahradit zdanění práce.  

Je to jeden z úkolů, které by neziskové organizace rády uložily novému Evropskému parlamentu. Ten vzejde z voleb, které se uskuteční na konci května. V České republice proběhne hlasování 23. a 24. května.

Čistý vzduch

V klimaticko-energetické politice budou mít noví europoslanci hned po svém zvolení na stole důležitý balíček, který obsahuje i nové cíle do roku 2030. Podle desítky evropských nevládek by měl nový parlament, podobně jako ten současný, usilovat o přijetí trojice cílů pro snižování emisí CO2, obnovitelnou energii a energetickou účinnost.

„Světová zdravotnická organizace nedávno označila znečištění vzduchu za jednoho z původců rakoviny,“ píší nevládky.

„EU by měla skončit se škodlivou bioenergií včetně biopaliv, přestat používat vysokoemisní fosilní paliva a vyřadit jaderné elektrárny, co nejdříve to bude možné,“ píší ekologické organizace, mezi než patří Greenpeace, Friends of the Earth a CEE Bankwatch.

Snižovat prý ale není potřeba jen emise skleníkových plynů, ale i množství dalších látek, které se vypouští do atmosféry a které škodí lidskému zdraví. „Světová zdravotnická organizace nedávno označila znečištění vzduchu za jednoho z původců rakoviny,“ píší ve své výzvě europoslancům.

Méně plýtvat

Důraz kladou nevládky také na šetření zdrojů. Evropa totiž využívá větší podíl světových zásob surovin, než jaký by jí měl podle velikosti náležet, tvrdí. Měla by tak podle nich skoncovat s přehnanou spotřebou, omezit odpady a využívat energeticky účinné technologie.

Platí to například i o potravinách. „Plýtvání jídlem je specifický problém a mělo by se snížit minimálně o 50 procent,“ říkají organizace.

Celkově prý jejich požadavky povedou k vytvoření nových pracovních míst a vyšší konkurenceschopnosti Evropy, což by mělo EU pomoci na cestě z krize. Zároveň prý pomohou bojovat se změnou klimatu.

Obchodní dohody

Požadavky se přitom netýkají pouze vlastní evropské politiky, ale také vztahů s jinými zeměmi. Nevládky například varovaly před některými připravovanými dohodami o volném obchodu, zejména před dohodou se Spojenými státy a Kanadou.

Ohrožují podle nich vysoké sociální a environmentální standardy, které si EU stanovila. Díky zmíněným dohodám by prý totiž mohly soukromé firmy soudně protestovat proti některým evropským pravidlům, která mají za úkol chránit zdraví a životní prostředí.

Autor: Adéla Denková