ČR uvažuje v projektu nových bloků Temelína o partnerovi

zdroj: Vláda ČR

Český premiér Petr Nečas na Evropském jaderném fóru potvrdil, že ČR hodlá pokračovat v podpoře jaderné energie a trvají i plány vystavět nové bloky elektrárny Temelín. Česko se prý ohlíží po strategickém partnerovi pro tento projekt. Podle odborníků by mohla být nová atomová zařízení ve střední Evropě společnými podniky více zemí. Slovensko například při rozšíření elektrárny v Jaslovských Bohunicích spolupracuje s ČEZem.

Po loňské havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima se některé členské státy EU rozhodly přehodnotit svůj přístup k atomové energii. Nejnověji by se k takovým zemím mohla připojit i Francie, která je největším světovým vývozcem elektřiny vyrobené z jádra (EurActiv 9.5.2012).

Český premiér Petr Nečas se na pondělním (14. května) zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě shodl se svým slovenským protějškem Robertem Ficem, že jejich země naopak hodlají roli atomové energie ve své ekonomice podporovat.   

Podle Nečase považuje Česká republika jadernou energii za velmi významnou mimo jiné v souvislosti s plněním evropských dekarbonizačních cílů.

ČR má totiž silně exportně orientovanou ekonomiku s vysokým podílem průmyslu, včetně toho energeticky náročného. Tím se liší od západoevropských zemí, jejichž ekonomika stojí zejména na terciárním sektoru. Zároveň má Česko limitované podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, vysvětlil Nečas.

Jak navíc zdůraznil premiér Fico, na základě odborných studií se v současné chvíli zdá, že  evropský přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku nebude bez jádra možný.

Evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger k tomu poznamenal, že každá členská země má právo zvolit si vlastní podobu energetického mixu.

„Česká republika i Slovensko mají silnou průmyslovou základnu a Komise s respektem sleduje jejich snahu tuto základnu dále rozšiřovat,“ uvedl na tiskové konferenci během bratislavského fóra.

„Jsem rád, že postoje České republiky jsou v Evropské unii respektovány. Tak jak respektujeme například odklon německé vlády od jaderné energetiky, tak respektuje také německá vláda naše rozhodnutí jadernou energetiku rozvíjet,“ prohlásil Nečas.

Hledání partnerů

Český premiér dále zdůraznil, že loňská havárie jaderné elektrárny Fukušima nezměnila záměr vystavět nové dva bloky atomové elektrárny Temelín.

Podle Nečase plánuje vláda zapojit do tohoto projektu strategického partnera. „U tak velkého projektu je zvykem uvažovat o diverzifikaci rizik, jednak z hlediska financování i provozování samotného zdroje,“ vysvětlil.

Zdůraznil, že úvahy o hledání partnera však nijak neovlivňují probíhající tendr na dodavatele pro rozšíření Temelína. „Ten proběhne v přesně stanoveném harmonogramu bez ohledu na to, zda partner bude vybrán, nebo ne,“ řekl Nečas.

Také Slovensko se chystá rozšířit jednu ze svých jaderných elektráren, a to zařízení v Jaslovských Bohunicích. Důvodem pro to je především odstavení dvou starších bloků, ke kterému se Slovensko zavázalo při svém vstupu do EU (EurActiv 6.4.2011).

Podle Fica však bude mít projekt zpoždění. Očekává se, že nové bloky by mohly být hotové v roce 2020. Také Slovensko se nyní rozhoduje, zda bude pro projekt Jaslovských Bohunic hledat další partnery. Na výstavbě nového zdroje se již podílí český elektrárenský gigant ČEZ.   

Jaderná střední Evropa

Snahu středoevropských zemí zajistit pro výstavbu svých jaderných elektráren partnery z dalších států ocenil minulý měsíc Petr Piela ze společnosti Ernst&Young, která v Praze představila studii zabývající se budoucností energetiky v nových členských zemích EU (EurActiv 26.4.2012).

Podle něj by měly státy střední a východní Evropy ve sféře energetického byznysu více spolupracovat. Právě výstavba nových bloků Temelína by tak prý mohla být společným počinem více zemí z tohoto regionu.

Česko a Slovensko nejsou jedinými zeměmi střední Evropy, které hodlají rozvíjet svou jadernou základnu. Sousední Polsko již dlouhodobě plánuje postavit svou první atomovou elektrárnu.

„Až Německo za devět let zcela odstoupí od jaderné energetiky, na jeho místě už bude nastoupeno Polsko,“ poznamenal k tomu komisař Oettinger.

Ten také připomněl, že v říjnu by měla být dokončena závěrečná zpráva Skupiny evropských jaderných regulátorů (ENSREG), která shrne výsledky zátěžových testů. Těmi musely po havárii jaderné elektrárny Fukušima projít všechny evropské atomové elektrárny (EurActiv 13.5.2011). O výsledcích zátěžových zkoušek bude na svém nejbližším zasedání debatovat také Evropská rada.

České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany zátěžovými testy prošly úspěšně, stejně jako slovenská zařízení Mochovce a Jaslovské Bohunice a ostatní elektrárny na území EU, ve Švýcarsku a na Ukrajině.