Ministři se dohodli na nouzových zásobách ropy

Rada ministrů pro energetiku v pátek schválila nová pravidla týkající se povinných zásob ropy, které musí členské státy držet pro případ krize. Jednalo se také o třech legislativních návrzích zaměřených na energetickou účinnost nebo sídle Agentury pro správu regulačních orgánů (ACER).

Projednávání směrnice o nouzových zásobách ropy, která je součástí balíčku o energetické bezpečnosti a účinnosti představeného Komisí minulý rok na podzim, rozjelo letos v únoru české předsednictví. Směrnice členským státům ukládá povinnost udržovat určité minimální zásoby ropy respektive ropných výrobků (v té toto druhé kategorii se má realizovat třetina rezerv) a nastavuje pravidla pro jejich uvolňování v případě krize.

„Směrnice zvýší transparentnost ropných zásob a zpřesní informace o aktuálních zásobách ropy a ropných produktů. To Evropě zajistí větší energetickou bezpečnost pro případ krize v dodávkách ropy,“ řekl český ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Jeho slovenský kolega Ľubomír Jahnátek k tomu dodal: „V současnosti je otázka energetické bezpečnosti jednou z hlavních priorit nejen pro EU ale i pro jednotlivé členské státy. Návrh směrnice Rady, týkající se nezbytnosti účinnějších mechanismů reakce na krizi, může napomoci účinnějšímu řešení krizí při dodávkách ropy.“

Nouzové zásoby mají mít minimální výši, která se rovná buď objemu čistého dovozu ropy za 90 dní, nebo 61 dnům průměrné domácí spotřeby. Přihlíží se přitom jen k vyšší z těchto dvou hodnot.

Na Radě se jednalo také o umístění sídla Agentury pro správu regulačních agentur (ACER), nicméně ministři v tomto bodě společnou řeč nenašli. Zájem o umístění ACER projevili Slováci, Slovinci a Rumuni. I když při hlasování Rumunsko skončilo až na třetím místě, svou nabídku stáhnout odmítlo, a tak jednání o této sporné otázce bude pokračovat za švédského předsednictví (konkrétně 26. července).

Ministři též projednali zprávu o pokroku při přípravě tří směrnic v rámci legislativního balíčku zaměřeného na energetickou účinnost. Diskutovalo se označování elektrospotřebičů, pneumatik a energetická úspornost budov.