Maďarské předsednictví se zaměří na energetiku

Maďarsko se v průběhu předsednictví EU, které převezme 1. ledna 2011, hodlá soustředit na celkový obraz energetické politiky EU. Dokonce i první summit, který Budapešť na začátku února povede, bude věnován energetice.

Hlavní náplní únorového summitu (4. února), na němž se sejdou hlavy států a vlád členských zemí EU, bude otázka fungování energetických trhů v EU.

Jednání,  jež si vysloužilo jednoduché označení „Energetický summit“, se tak bude točit v první řadě kolem energetické infrastruktury, podpory inovačním energetickým technologiím a v neposlední řadě i kolem koordinace unijní energetické politiky vůči třetím zemím.

Jakékoliv další téma může být ale podle aktuální potřeby doplněno.

Definice strategií

Ani po skončení summitu si maďarské předsednictví od energetiky neodpočine. Koncem února (28. února) mají totiž ministři pro energetiku členských zemí EU vypracovat společné závěry ke dvojici strategických dokumentů.

Prvním z nich je strategie EU s názvem „Energie 2020“, která stanovuje vize a cíle pro energetický sektor v nadcházejícím desetiletí (EurActiv 12.11.2010), druhý pak představují priority energetické infrastruktury s výhledem až za rok 2020. Oba dokumenty představila Komise v listopadu. Diskuse mezi členskými státy jsou naplánovány na leden příštího roku.

Dalším důležitým dokumentem, kterému se bude maďarské předsednictví věnovat, bude aktualizovaný Akční plán energetické účinnosti (Energy Efficiency Action Plan). Komise jej představí v březnu. Budapešť věří, že dokument schválí ministři pro energetiku na svém formálním zasedání už červnu.

Očekává se také, že zveřejnění střednědobých strategií půjde ruku v ruce se začátkem diskusí o energetických plánech EU do roku 2050. Tento dokument ale nebude pravděpodobně publikován dříve než na podzim příštího roku. Maďarské předsednictví proto zamýšlí využít čas a intenzivně pracovat na sbírání pozic členských států, které se promítnou do výsledného návrhu. Tak se zřejmě stane na neformálním ministerském setkání v Budapešti na začátku května (2.-3. května).

I tak podle Jasona Andersona ze Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) na evropské úrovni stále chybí podnět, který by EU nasměroval na správnou cestu, jak dosáhnout udržitelné energetiky.

„Rozhovory o rozhovorech a diskuse o studiích, které se tváří jako seriózní návrhy, nemohou donekonečna udržet pocit trvání pokroku,“ řekl. „Za tento stav může několik faktorů. Komise dosud nepředstavila kompletní plány a ani dostatečně neprosadila existující předpisy. Integrovanému přístupu k energetice a otázkám klimatu, který má své kořeny v roce 2007, nyní hrozí, že bude narušen.“