Kontroly zelených elektráren narazily. Brusel připouští úpravu podpory

Větrné elektrárny

Evropská komise zarazila plán českého ministerstva průmyslu, že zavede pro všechny provozovatele obnovitelných zdrojů energie kontrolu návratnosti investic. Ministerstvo chtělo po deseti letech testovat, kdy se majitelům elektráren vrátí z vyplácené podpory vložené prostředky. V případě, že by to bylo dříve než po zákonem garantovaných 15 letech, zkrátilo by se období podpory, případně její výše.

Česko se odvolávalo na pravidla Evropské unie, která zakazují nadměrnou veřejnou podporu. Jenže Brusel rozhodl, že přezkum návratnosti je Česko povinno zavést jen pro zdroje uvedené do provozu po 1. lednu 2013. Ty se na instalovaném výkonu obnovitelných zdrojů podílejí zhruba 10 procenty. Komise verdikt uvedla v dokumentu, kterým schválila dosud platný zákon o podporovaných zdrojích energie. 

„Z dokumentu komise vyplývá, že kontroly návratnosti, k nimž se Česko zavázalo, se na systém podpory před rokem 2013 vztahovat nemusí,“ říká Erik Kolan, advokát z kanceláře Glatzova&Co. 

Ministerstvo se k obsahu dokumentu nechce vyjadřovat do doby, než ho z Bruselu dostane oficiálně. O tom, že z plánu univerzálních kontrol zatím vycouvalo, svědčí i novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, kterou úřad včera poslal do připomínkového řízení. Kontroly návratnosti v textu nejsou. Naopak jiný ze slibů, které Česko komisi dalo, a sice změna výběru příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů, už v novele zahrnut je.

Banky odmítnutí retroaktivity uvítaly

Rozhodnutí komise vítají banky, které na výstavbu elektráren půjčily přes 100 miliard korun. „Z pohledu stability prostředí pro financování obnovitelných zdrojů je pozitivní, že komise v souladu se svými dřívějšími stanovisky odmítá retroaktivní opatření, která by mohla negativně ovlivnit financování existujících projektů,“ řekl ředitel pro korporátní klientelu UniCredit Bank Roman Šilha

Celý článek najdete na webu E15.cz.