Komise schválila klíčové projekty energetické infrastruktury, na seznamu je i ČR

zdroj: WikimediaCommons.org.

Evropská komise včera (14. října) zveřejnila seznam přibližně 250 klíčových projektů z oblasti energetické infrastruktury, na které vyčlenila téměř šest miliard eur. Na „projekty společného zájmu“ se budou vztahovat urychlené schvalovací procedury a lepší regulační podmínky. Na seznamu se nachází i několik projektů z České republiky.

„Musíme zajistit, aby naše omezené prostředky byly používány rozumným způsobem a peníze z EU šly tam, kde dokáží přinést evropským spotřebitelům největší prospěch,“ uvedl komisař pro energetiku Günther Oettiner

Komise totiž včera zveřejnila seznam přibližně 250 klíčových projektů energetické infrastruktury, na které vyčlenila téměř šest miliard eur (5,85 mld.) Seznam obsahuje na 140 projektů v oblasti přenosu a skladování elektřiny, zhruba 100 projektů v oblasti přepravy a skladování plynu (i zkapalněného zemního plynu) a několik projektů z oblasti ropy a inteligentních sítí. 

Na seznamu najdeme i několik projektů z České republiky. Komise například zamýšlí podpořit prodloužení trasy ropovodu z Litvínova do německé rafinérie ve Spergau či přípojky plynovodů do Rakouska či Polska. Celý seznam schválených projektů je ke stažení zde

Lepší integrace a diverzifikace trhů

Aby mohly být projekty posuzovány, musely splnit hned několik podmínek. Měly by být prospěšné minimálně dvěma členským státům EU, měly by přispívat k integraci trhu i větší hospodářské soutěži a v neposlední řadě i zlepšovat zabezpečení dodávek energie či snižovat emise CO2.

Na tzv. projekty společného zájmu se budou vztahovat zrychlené postupy plánování a udělování licencí. Bude také možné využívat prostředky z nástroje pro propojení Evropy (CEF), v němž je pro tyto projekty v příštím programovém období (2014-2020) k dispozici zmiňovaných 5,85 miliard eur. 

„Po realizaci projektů by příslušné členské země měly snáze pokročit v integraci trhů s energiemi a diverzifikovat své energetické zdroje,“ vysvětluje Evropská komise. Projekty by podle ní měly také ukončit energetickou izolaci některých členských států. 

Projekty hodnotilo několik regionálních pracovních skupin, které svůj výběr konzultovaly s veřejností a zúčastněnými stranami.

Do přípravy finální podoby seznamy se zapojili zástupci členských států (jako členové regionálních skupin), Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ETSO-E) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-G), vnitrostátní provozovatelé přenosových a přepravních soustav a navrhovatelé projektů, vnitrostátní regulační orgány a Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER).