Komise schválila český režim státní podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

energetická bezpečnost V4

© Shutterstock / schatzy

Evropská komise podle pravidel EU pro státní podporu schválila český režim podpory pro výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny. Komise dospěla k závěru, že opatření podpoří cíle EU v oblasti energetiky a změny klimatu, aniž by nepatřičně narušovalo hospodářskou soutěž.

Česká republika oznámila Komisi režim podpory v listopadu 2016. Režim podporuje výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny uvedených do provozu v období od ledna 2016 do prosince 2020. Celkový rozpočet režimu ve výši 420 milionů eur je financován jednak z příplatku vybíraného od spotřebitelů elektřiny, jednak z příspěvků ze státního rozpočtu ČR.

Provozovatelé zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v rámci režimu obdrží fixní příplatek k tržní ceně elektřiny. Aby se náklady státu udržely na minimu, bude tento příplatek ve vztahu k hlavním nákladovým položkám každoročně aktualizován.

Vysoce účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla napomáhá zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise CO2 a vede k vyšší úrovni ochrany životního prostředí.

Komise uznala, že opatření napomůže České republice dosáhnout cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu do roku 2020 v souladu s cíli EU. Režim zároveň zamezí nepatřičnému narušení hospodářské soutěže, neboť bude výhodný pro řadu různých subjektů na trhu.

Souvislosti

Pokyny Komise pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky z roku 2014 umožňují členským státům za určitých podmínek podpořit výrobu elektřiny z kogeneračních zařízení.

Komise nedávno přijala řadu dalších režimů podpory České republiky v oblasti energetiky, které jsou zaměřeny na vyšší ochranu životního prostředí. Konkrétně se jedná o podporu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, podporu pro vodní elektrárny a podporu pro malé bioplynové stanice.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění tohoto rozhodnutí zveřejněno pod číslem SA.45768 v rejstříku státních podpor (State Aid Register) na internetových stránkách věnovaných hospodářské soutěži. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie lze také nalézt ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.