Komise podpořila jadernou energii jako součást „energetické revoluce“

Komisaři na energetické konferenci v Madridu obhajovali radikální změny v energetickém sektoru, které Komise představila v polovině října v rámci liberalizačního balíčku. Jadernou energii označili za jeden z motorů „třetí průmyslové revoluce“, která by Evropu měla posunout k „nízkoemisnímu věku“.

Souvislosti:

Ve světle obav z klimatických změn a energetické bezpečnosti učinila Komise Josého Manuela Barrosa z posilování energetické politiky EU svou prioritu číslo jedna.

V polovině září představila Evropská komise řadu opatření, jejichž cílem je na jedné straně pokročit v liberalizaci evropského energetického trhu ale zároveň zajistit ochranu tohoto trhu před vnějšími politickými vlivy, zejména ze strany Ruska.

Po vydání energetického balíčku nyní Komise pracuje na přípravě další řady opatření, které by se měly stát oporou „třetí průmyslové revoluce“. Tato opatření by Komise ráda zveřejnila do konce letošního roku.

Témata:

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso, komisař pro energetiku Andris Piebalgs a komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes vystoupili počátkem tohoto týdne na energetické konferenci v Madridu se svým pohledem na budoucí podobu evropské energetické politiky.

Návrat jaderné energetiky?

Poté co Komise 21. září 2007 oznámila vytvoření nové výzkumné platformy pro jadernou energetiku se Komise zřejmě snaží odvrátit od svého tradičně „agnostického“ postoje k jaderné energetice a zaujmout nový projaderný postoj.

Během konference, které se účastnili přední zástupci velkých energetických společností jako jsou Royall Dutch Shell, EDF nebo ENI, Barroso zdůraznil, že Evropská unie musí vést „vyčerpávající a upřímnou“ diskusi o jaderné energetice jako součást širšího úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého. „Členské státy se nemohou otázce jaderné energie vyhýbat“, dodal.

Komisaři Kroes a Piebalgs Barrosova slova podpořili. Kroes uvedla, že ona sama je „naprostým zastáncem jaderné energie“. Piebalgs dodal, že členské státy musí nalézt odvahu k diskusi tohoto tématu.

Piebalgs dále pro španělský list El Pais uvedl, že by až 30% energie v EU mohlo být vyráběno z jádra a jaderná energie by také napomohla k řešení problému s energetickou bezpečností.

Zástupci jaderného odvětví nový postoj Komise podle tiskových zpráv přivítali.

Potíže s emisemi oxidu uhličitého

Upřednostňování jaderné energetiky zjevně zapadá do úsilí Komise o vytvoření nízkoemisní ekonomiky: „Jsem přesvědčen, že právě stojíme na pokraji ‚třetí průmyslové revoluce‘, na prahu ‚nízkoemisního věku‘“, uvedl Barroso během konference.

Jaderná energetika ovšem není jedinou možností, kterou Komise zvažuje při svém úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého

Vedle toho, že by mělo být více energie vyráběno z obnovitelných zdrojů Komise také věří, že se jí podaří dosáhnout finančního zajištění modelových projektů na separaci a následné ukládání oxidu uhličitého (systém CCS), přestože o ekonomické životaschopnosti této technologie stále existují pochyby.

Stanoviska:

Pierre Gadonneix, prezident francouzské Electricité de France je „přesvědčen, že jaderná energie je odpovědí na evropské výzvy“. Uvedl to v průběhu madridské konference.

Německý ministr pro životní prostředí však po konferenci, která se konala ve Vídni a rovněž se zabývala jadernou energetikou, vydal tiskové prohlášení, v němž se píše, že „podstatná bezpečnostní a ekologická rizika“ činí z jaderné energie technologii, která není kompatibilní s konceptem udržitelného rozvoje. Jádro „neposkytuje životaschopnou možnost boje s klimatickými změnami“, uvádí ministr dále.

Další kroky:

Komise by ještě během letošního roku měla zveřejnit:

  • Plán pro strategické energetické technologie (tzv. SET-Plan). Ten by měl být představen 20. listopadu 2007,
  • Návrh legislativy o obnovitelných energiích, který bude součástí balíčku, jenž bude obsahovat sdělení o separaci a následném ukládání oxidu uhličitého (CCS) (5. prosince 2007),
  • Návrh na revizi schématu obchodování s emisními povolenkami na období po roce 2013

V roce 2008 má Komise v plánu:

  • Usilovat o získání podpory ke svému SET-Planu ze strany vrcholných představitelů členských států během jarní Evropské rady (ta se odehraje v březnu 2008),
  • Identifikovat specifické modelové projekty na CCS;
  • Navrhnout nové iniciativy v oblasti energetické bezpečnosti včetně přísnějších standardů pro budovy, požadavků na označování produktů a zlepšování soustavy městské dopravy.