Komise chce evropské jaderné elektrárny testovat po šesti letech

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net, autor: xedos4.

Evropská komise chce zavést pravidelné kontroly evropských jaderných elektráren, které budou probíhat každých šest let. Sázka EU na vyšší jadernou bezpečnost je reakcí na předloňskou jadernou havárii v japonské Fukušimě.

Jaderná havárie v japonské Fukušimě, k níž došlo po ničivém zemětřesení v březnu roku 2011, se již nesmí opakovat. V Evropě tomu mají mj. zabránit i pravidelně opakované zátěžové testy. Podle představ Evropské komise by kontroly měly probíhat jednou za šest let. Uvádí se to ve včera (13. června) zveřejněném návrhu, který mění směrnici o jaderné bezpečnosti z roku 2009. 

První zátěžové testy proběhly bezprostředně po fukušimské katastrofě a jejich výsledky ukázaly, že žádnou z evropských elektráren není třeba uzavřít. Odhalily ale řadu nedostatků, na jejichž odstranění musí členské státy pracovat. 

Pravidelnost a transparentnost 

„Je na členských zemích, aby se rozhodly, zda hodlají vyrábět jadernou energii, či nikoli. V Evropě je v současnosti v provozu 132 jaderných reaktorů. Naším úkolem v Komisi je zajistit, aby u každého z těchto reaktorů byla nejvyšší prioritou bezpečnost,“ řekl k návrhu evropský komisař pro energetiku Günther Oettinger

Směrnice počítá s tím, že zátěžové testy provedou mnohonárodní týmy. Členské státy pak budou zodpovědné za provedení doporučení, které z jejich výsledků vzejdou. V případě prodlení či neprovedení může Evropská komise zvážit vyslání ověřovací návštěvy do daného státu. 

Návrh směrnice rovněž požaduje, aby každá jaderná elektrárna minimálně jednou za deset let prošla pravidelnou bezpečnostní prověrkou. V případě, že probíhají diskuse o prodloužení její životnosti, musí absolvovat i zvláštní prověrku. 

Každá elektrárna musí mít navíc středisko reakce na mimořádné situace, které je chráněno proti radioaktivitě, zemětřesením nebo záplavám. Směrnice pak členským státům ukládá, aby vnitrostátní dozorové orgány a provozovatelé elektráren vypracovali strategii, kde popíší, jak budou informovat veřejnost v případě havárie. 

Stavba nových jaderných elektráren musí probíhat tak, aby případné porušení jádra reaktoru nemělo následky i pro okolí mimo elektrárnu. 

Jaderné elektrárny se nacházejí ve 14 zemích Evropy, nejvíce ve Francii. V České republice stojí dvě zařízení – Dukovany a Temelín.