Komise chce dát na projekt fúzního reaktoru ITER 1,4 miliardy eur

Evropská komise přišla tento týden s návrhem, jak zabránit mezinárodní ostudě poté, co vlády členských zemí daly najevo, že ve svých napjatých rozpočtech nemají dost peněz na financování výzkumu jaderné fúze.

Návrh, kde sehnat peníze, které by v krátkém období nahradily výpadek národních zdrojů, evropská exekutiva zveřejnila v úterý 20. července. Prostředky na pokrytí svých finančních závazků v mnohamiliardovém mezinárodním projektu chce Komise částečně najít v rezervách unijního rozpočtu (940 milionů eur) a částečně přesměrováním zdrojů ze 7. rámcového programu pro výzkum (460 milionů eur).

Ministři členských zemí Evropské unie Komisi začátkem června 2010 pověřili úkolem najít způsob, jak problém rostoucích nákladů projektu řešit (EurActiv 11.6.2010).

Od zahájení projektu ITER v roce 2001 se podíl finančních prostředků, jimiž má na projekt přispět Evropská unie, ztrojnásobil – z původních 2,1 miliardy eur na 6,6 miliard do roku 2020. Francie, na jejímž území se má pokusný fúzní reaktor začít stavět, má navíc do rozpočtu mezinárodního projektu (vedle EU se jej účastní také Rusko, Spojené státy, Čína, Indie, Japonsko a Jižní Korea) dodat 1,3 miliardy eur. Evropa jako celek se na projektu (a jeho financování) podílí z 45 %.

Cílem reaktoru je napodobit druh fúze, který se odehrává na slunci a je bohatým zdrojem energie.

Komisař Janusz Lewandowski, který je zodpovědný za rozpočet EU, společně s komisařkou pro inovace a výzkum Máire Geoghegan-Quinn navzdory rostoucím nákladům trvají na tom, že do budoucna může „ITER představovat bezpečný, bezemisní a nevyčerpatelný zdroj energie“.

Vzhledem k těmto důvodům je podle nich hodnota projektu nevyčíslitelná, „zvlášť když uvážíme, že unijní deficit obchodu s energiemi dosahoval v roce 2008 téměř 400 miliard eur“.

Evropská komise ve svém návrhu z počátku týdne zdůrazňuje, že není možné, aby se na Unii spoléhalo jako na zdroj, který další navyšování ceny projektu uhradí. Komise „dala jasně najevo, že rozpočet EU žádné další navyšování rozpočtu řešit nemůže“. V příštím sedmiletém unijním rozpočtu by podle evropské exekutivy měla být proto částka, kterou EU bude na projekt ITER ročně přispívat, pevně stanovena.

Projekt fúzního reaktoru byl zahájen v roce 2001 a podle původních plánů měl být dokončen do deseti let. S výstavbou se ovšem do dnešního dne ještě nezačalo a náklady mezitím vzrostly z původně očekávaných 5,9 miliard eur na dnešních 16 miliard.

Návrh Komise, který má být novelou k stávajícímu rozpočtu na léta 2007-2013, musí nyní schválit Evropský parlament i ministři členských zemí.