Klimatické změny: vyjednávání o novém Kjótu se naplno rozjedou v červnu

V polské Poznani skončila v pátek čtrnáctidenní konference OSN ke klimatickým změnám. Jejím cílem bylo připravit půdu pro vyjednávání o nové celosvětové dohodě o boji s klimatickými změnami, která by po roce 2012 měla nahradit kjótský protokol. Nová dohoda by měla být uzavřena v prosinci 2009 v Kodani.

Souvislosti:

Ve dnech 1.-12. prosince se v Poznani konala celosvětová konference zemí, které jsou podepsány pod rámcovou úmluvou OSN o klimatických změnách (UNFCCC). Poznaňská konference se konala rok poté, co byly vloni na Bali zahájeny diskuse o budoucí podobě celosvětové dohody o klimatu a rok před jejím předpokládaným uzavřením, k němuž by mělo dojít v Kodani. Dohoda má nahradit kjótský protokol, jehož platnost vyprší v roce 2012.

Cílem jednání bylo vytvořit dokument, který by se sloužil jako podklad pro detailní rozhovory, které budou probíhat až do kodaňské konference v prosinci 2009.

Témata:

Navzdory tomu, že nejnovější vědecké poznatky vyzývají země, aby na problém klimatických změn reagovaly co nejrychleji, ministři životního prostředí se v polské Poznani hledali při vytváření návrhu nové celosvětové dohody o klimatu, která má nahradit kjótský protokol, jen s velkými obtížemi.

Zatímco některé země zdůvodňovaly svůj váhavý přístup finanční a hospodářskou krizí, jiné upozorňovaly na to, že do doby, než Spojené státy (které nikdy kjótský protokol neratifikovaly), nedají jasně najevo, že se chtějí na omezování emisí skleníkových plynů podílet.

Překvapením byl naopak postoj řady rozvíjejících se ekonomik, které v Poznani představily své rozsáhlé plány na snižování emisí. Například Mexiko přišlo s návrhem, že oproti roku 2002 sníží do roku 2050 své emise skleníkových plynů na polovinu. Chce toho dosáhnout investicemi do ekologických technologií. Své plány na snižování emisí představily v Poznani ale i další země, jako je Indie, Brazílie nebo Jižní Korea.

Pozitivní signály přišly také ze Spojených států. Minulý týden stát Kalifornie oznámil vytvoření zákona, který by, pokud bude přijat, znamenal dramatické snížení emisí CO2. Zákon o „řešení globálního oteplování“ je prvním zákonem přijatým na úrovni státu a měl by do roku 2020 přinést snížení emisí na úroveň z roku 1990 (jde o snížení v rozsahu zhruba 30%).

V rámci tzv. západní klimatické iniciativy se ke Kalifornii připojilo dalších sedm států (Arizona, Kalifornie, Montana, Nové Mexiko, Oregon, Washington a Utah) a čtyři kanadské provincie (Britská Kolumbie, Manitoba, Quebec a Ontario).

Jasným výsledkem poznaňského summitu je přijetí opatření, která by měla zjednodušit způsob hodnocení a rozhodování o projektech v rámci tzv. mechanismu čistého rozvoje (CDM – clean development mechanism). Jedná se o projekty, kdy vyspělé země financují v rozvojových zemích projekty zaměřené na snižování emisí nebo adaptační opatření na změny klimatu.

Účastníci se také dohodli na detailech čerpání z tzv. adaptačního fondu. O jeho zřízení se rozhodlo již dříve, ale dosud nebylo jasné, jakým způsobem bude fungovat. Adaptační fond má sloužit na financování konkrétních projektů na vypořádání se s dopady klimatických změn (jako jsou například záplavy, sucha nebo zvyšující se hladina moří) v rozvojových zemích, které jsou signatáři kjótského protokolu. Ve fondu má být ročně k dispozici 80 milionů dolarů a počítá se s jeho navyšováním tak, aby z něj v roce 2012 bylo možné ročně čerpat 300 milionů dolarů. OSN odhaduje, že chudší země budou do roku 2030 potřebovat investice v rozsahu desítek miliard dolarů.

Podle ministra životního prostředí Martina Bursíka, který se jednání v Poznani účastnil, bude návrh způsobu navýšení prostředků v adaptačním fondu příští rok připravovat české předsednictví.

V neposlední řadě se účastníci konference dohodli na časovém harmonogramu, který určí, jak budou vyjednávání o nové dohodě dále pokračovat. První mezinárodní jednání se má konat na přelomu března a dubna 2009 v Bonnu a tamtéž budou také jednání pokračovat ve dnech 1.-12. června 2009. Do červnového jednání by měl být připraven také první konkrétní návrh dohody, který se stane podkladem pro další vyjednávání, jež by měla být uzavřena v prosinci v Kodani ve dnech 7.-18. prosince.