Klimatická politika EU nám škodí, stěžují si průmyslníci

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: supakitmod

Evropský těžký průmysl si stěžuje na zátěž, kterou mu přináší vysoké ceny energie vyvolané evropskou klimatickou politikou. Na druhé straně je podnikům vyčítáno, že naopak profitují z evropského systému obchodování s emisemi. Má klimatická politika skutečně negativní dopad na průmyslníky?

Jednou z hlavních starostí energeticky náročného průmyslu v EU je rostoucí cena energie způsobená evropskou politikou v oblasti klimatu a energetiky. Nelíbí se jim například to, že dodavatelé energií přenášejí rostoucí náklady právě na průmyslové podniky, jako jsou například ocelárny nebo chemičky. Mezi lety 2003 a 2011 prý přitom ceny vzrostly o 28 %.

„Vysoká cena energie se v globální konkurenci stává pro průmysl významnou nevýhodou,“ prohlásil Markus Beyrer, generální ředitel evropské Konfederace průmyslových svazů BusinessEurope.

Evropská konfederace průmyslu železa a oceli Eurofer odhaduje celkové náklady spojené s emisním obchodováním na 11 až 15 miliard eur. „To přímo ovlivňuje naši konkurenceschopnost ve srovnání se zbytkem světa, který také náklady nemá,“ řekl EurActivu generální ředitel Euroferu Gordon Moffat.

Evropský systém emisního obchodování (EU ETS) by neměl být odstraněn, tvrdí. Je ale potřeba opustit politiku, ve které se na všechny vztahují stejné požadavky. Po roce 2020 by proto podle něj měla brát EU v úvahu individuální rysy a potřeby jednotlivých průmyslových odvětví.

Bylo by prý dobré přizpůsobit emisní cíle technologiím dostupným v jednotlivých sektorech, v úvahu by prý mohly přicházet i výjimky z EU ETS, uvedl Moffat.  

Kdo z čeho profituje?

Podobná opatření už některé evropské státy zavedly, výsledky ale byly kontroverzní. Británie například vytvořila kompenzační schéma, jehož prostřednictvím chtěla snížit dopad klimatické politiky na energeticky náročný průmysl.

Podle odpovědného výboru v britském parlamentu se ale ukázalo, že kompenzační schéma nebyl příliš dobrý nápad. Podniky prý totiž prý totiž z EU ETS výrazně profitují díky prodeji nadbytečných povolenek.

Zprávu poslanců však kritizovala například organizace EEF sdružující britské výrobce. Podle jejího zástupce Steva Radleyho zákonodárci smíchali dohromady průmysl náročný na spotřebu elektřiny a průmysl s vysokou uhlíkovou náročností. Na druhé straně dodal, že oba druhy průmyslu si zaslouží podporu.

„Zdá se mi, že ti, kdo nejvíce profitují z ETS, jsou finanční služby,“ řekl ještě.

Environmentální organizace Transport&Environment zase poukazuje na to, že ze systému emisního obchodování mají velký zisk také letecké společnosti. Podobná „obvinění“ se snášejí také na hlavu ocelářů. Z tohoto přesvědčení prý vychází také plán Evropské komise na dočasné stažení 900 milionů povolenek z dražeb (EurActiv 21.1.2012).

„Výrobní podniky ale vydělávají své peníze díky výrobě, a ne díky obchodování s uhlíkem,“ podotknul ředitel Evropské rady chemického průmyslu Peter Botschek.