Ke Státní energetické koncepci se bude vyjadřovat veřejnost

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: basketman

Ještě tři týdny zbývají těm, kdo se chtějí vyjádřit k návrhu Státní energetické koncepce, kterou minulý rok vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Dnes (21. listopadu) se v Praze také koná veřejné projednávání návrhu a posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Materiál se dlouhodobě setkává s kritikou nevládních organizací.

V Praze se dnes koná veřejné projednávání Státní energetické koncepce, která má stanovit podobu české energetiky do roku 2040. K dokumentu se veřejnost může vyjadřovat také písemně, a to do 11. prosince.  

Koncepce vznikala na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) v průběhu minulého roku a vláda Petra Nečase ji vzala na vědomí loni v listopadu (EurActiv 6.11.2012). Proběhnout ale ještě muselo posouzení vlivu na životní prostředí, bez kterého není možné podobné materiály schválit (EurActiv 12.6.2013). Posuzování bylo dokončeno minulý měsíc.  

Na začátku listopadu MPO pod vedením ministra Jiřího Ciencialy zveřejnilo upravenou verzi koncepce a také připomínky, které dosud k materiálu dorazily. K dispozici jsou veřejnosti i zmíněné výsledky posuzování environmentálních dopadů.   

Aktuální verzi koncepce i její vyhodnocení kritizují ekologické organizace. Nelíbí se jim zejména to, že ministerstvo předložilo pouze jednu verzi možného vývoje české energetiky. Podle zákona by přitom podobné materiály měly vznikat alespoň ve třech variantách, mezi kterými se bude možné rozhodovat.

MPO jako variantu vůči aktuálnímu návrhu předložilo současnou koncepci z roku 2004. To zelených nevládním organizacím nestačí, protože obě koncepce podle nich vycházejí ze stejných principů a málo podle nich akcentují význam obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Dlouhodobě přitom požadovaly, aby ministerstvo vzalo v úvahu scénáře Chytrá energie a Energetická [r]evoluce, které nevládky samy vypracovaly.   

Podle ministerstev je potřeba případné varianty koncepcí formálně oznámit příslušným úřadům. Pokud by prý tedy autoři alternativních koncepcí chtěli, aby jejich materiály prošly stejným posouzením jako Státní energetická koncepce, musely by je oznámit úřadům stejně, jako to udělalo MPO.    

Neziskovkám se příliš nezamlouvá ani samotné vyhodnocení koncepce, které zpracovával tým specializované společnosti Amec. Ministerstvo životního prostředí, do jehož působnosti posuzování spadá, například ve svém zadání požadovalo vyhodnotit, zda je návrh koncepce v souladu s evropskými cíli. Posouzení se mělo zaměřit například na soulad s navrženými závazky do roku 2030.

Nevládní organizace poukázaly na to, že vyhodnocení koncepce pouze obecně konstatuje, že strategie přispěje ke snižování cílů CO2, a tím evropské cíle podpoří. Nezabývá se prý ale nijak podrobněji dopadem koncepce na dosahování těchto cílů. Posuzovatelé na druhou stranu upozorňují, že nové evropské cíle pro rok 2030 zatím nebyly schváleny (EurActiv 23.9.2013).