Jaderná energetika: námluvy USA, Francie a Ruska s Indií

Indie po více než třiceti letech vystupuje z mezinárodní izolace a směřuje k dohodám o dodávkách jaderných zařízení za desítky miliard eur. Kritici takového vývoje poukazují na to, že Indii byla odpuštěna řada podmínek, jimiž se musí ostatní státy disponující jadernými zbraněmi řídit.

Souvislosti:

Druhá nejlidnatější země světa prožívá od roku 2003 velmi rychlý růst ekonomiky, který je nicméně letos doprovázen nebezpečným zvedáním cenové hladiny (až k hranici 12%). Hrubý domácí produkt Indie v posledních třech letech rostl o 9% za rok. Tamní ekonomika ovšem na druhé straně postrádá dostatek energetických zdrojů k tomu, aby takovou expanzi „utáhla“ – několikahodinové výpadky elektřiny během pracovních dnů proto v indických městech nejsou nějak výjimečné.

S rozvojem jaderné energetiky, která by mohla pomoci překonat nedostatek elektřiny, měla však až donedávna Indie problém. Tato země byla v mezinárodní izolaci, co se dodávek zařízení a paliva pro atomové elektrárny týká, už od roku 1974, kdy provedla svůj první jaderný test. V Indii, tedy zemi s více než miliardou obyvatel, v současnosti funguje jen 22 reaktorů, které pokrývají pouze minimum energetických požadavků země. V dalších 15 letech je tu podle expertů potenciál pro investice přibližně ve výši 100 miliard eur.

Témata:

Časy se mění a Indie nedávno dostala na nátlak USA u Skupiny jaderných dodavatelů (NSG – sdružení regulující jaderný obchod) výjimku, která umožnila po více než třiceti letech odbourání embarga na dovoz citlivých zařízení a materiálu. Odpůrci tohoto kroku upozorňují, že Indie ani po tříletém vyjednávání nesplnila základní podmínky (neratifikovala Dohodu o nešíření jaderných zbraní ani Všeobecnou dohodu o zákazu jaderných zkoušek) a udělení výjimky může být do budoucna ve vztahu k zemím jako je Pákistán či Írán nebezpečným precedentem.

Francie předstihla Spojené státy a stala se první zemí, která „vyvedla“ Indii z izolace. Došlo k tomu včera při summitu Indie – EU, kdy představitelé obou zemí podepsali dohodu o vzájemné spolupráci při rozvoji atomové energie. Francie, která je největším exportérem jaderných technologií, tak získá nové velmi významné odbytiště především pro nejmodernější reaktory třetí generace a také pro příslušná paliva.

Ratifikace podobné dohody s USA je také „na spadnutí“ – projednává ji v současnosti americký Kongres, který nabádá k rychlé ratifikaci smluv dosluhující prezident Bush. Z pohledu USA je vybavování Indie novými reaktory nejen dobrý byznys, ale také významné strategické rozhodnutí. Podle politologů hraje posílení největší světové demokracie v zahraničně-politických úvahách USA důležitou roli. Intenzivní jednání ohledně dodávek jaderných technologií probíhají také s Rusi.

Aby se nové kontrakty mohly realizovat bude ještě Indie muset splnit několik požadavků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (bezpečnost, oddělení civilních a vojenských zařízení atd.) a upravit zákony tak, aby byl umožněn vstup soukromých investorů do indického jaderného průmyslu.