„Inteligentní“ rozvodné sítě zásadní pro plnění klimatických cílů

Modernizace elektrických rozvodných sítí prostřednictvím nových „inteligentních“ technologií je pro zvládnutí výzev vyplývajících z energeticko-klimatického balíčku zcela zásadní, tvrdí jeden z významných evropských dodavatelů energetických technologií.

„EU v uplynulém desetiletí pracovala na deregulaci trhu s energiemi, důraz ale kladla na zajištění kvality a spolehlivosti dodávek energií a otázky jako jsou obnovitelné zdroje a přenosová účinnost zanedbávala,“ říká Keith Redfearn, zástupce energetické skupiny GE Energy pro oblast Evropy, Blízkého východu, Afriky a Indie.

„Závazek EU snížit o 20% emise CO2, získávat 20% energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit o 20% energetickou účinnost, je pro stávající sítě příliš náročný,“ tvrdí zástupce GE Energy. „Významnou součástí řešení je inteligentní rozvodná síť, která by díky kombinaci softwaru a hardwaru umožňovala účinnější vedení elektrické energie a spotřebitelům by umožňovala lépe řídit svou poptávku,“ dodává.

V současné době není možné připojit k síti veškeré obnovitelné zdroje, neboť na to síť nebyla konstruována,“ říká Redfearn. Inteligentní síť naproti tomu umožňuje zohlednit toky elektřiny z různých zdrojů a umožňuje integraci obnovitelných zdrojů, vysvětluje.

Testy prováděné ve Spojených státech navíc ukázaly, že inteligentní elektroměry mohou snížit spotřebu domácností o 10% a ve špičce dokonce až o 15%. První výsledky z testů prováděných ve Velké Británii ukázaly úspory v rozsahu 8%, říká Redfearn.

Upozornil dále, že při modernizaci sítí se dosud využívá pouze 20% technologií, přičemž ve skutečnosti je prý dostupných 80-90% těchto technologií. GE Energy uvádí, že o nové technologie je zájem zejména v nových členských zemích, které chtějí zvýšit kvalitu dodávek na úroveň běžnou na západě.

EU plánuje v únoru zveřejnit nové návrhy, které mají podpořit využívání „inteligentních“ technologií v boji s klimatickými změnami. Inteligentní technologie mohou s velkou pravděpodobností přispět k naplňování cílů v oblasti snižování emisí CO2. Mnoho členských dnes pociťuje naléhavou potřebu opravit či dokonce nahradit zastaralou přenosovou soustavu. Evropská komise je v této souvislosti přesvědčená, že liberalizace trhu bude pobídkou pro modernizaci energetické infrastruktury.

GE Energy říká, že stabilní regulační rámec evropského trhu s elektřinou, který by odměňoval efektivitu daných zařízení, je základním předpokladem pro investice a doporučuje proto přistoupit k harmonizaci pravidel po celé Evropě.

Readfarn připouští, že infrastrukturu není možné změnit „přes noc“. Dodává ale, že testy již prokázaly, že inteligentní technologie mohou být úspěšné a věří proto, že je na čase přikročit k implementaci. Zástupce GE Energy je přesvědčen, že současná hospodářská krize poskytne další motivaci k urychlení tohoto procesu. Rozvodná infrastuktura je podle něj „páteří ekonomiky“ a je prý proto jedním z nejlepších míst, kde může dojít k nastartování celé ekonomiky.