Francie a Belgie chystají lepší vzájemné propojení svých elektrických sítí

Obě země plánují zřízení společného koordinačního centra, ze kterého by provozovatelé přenosových soustav dostávali potřebné informace nezbytné k hladkému chodu sítí. Iniciativa sklidila aplaus u Komise, která si myslí, že stejnou cestou by měla jít celá Evropa.

Společné tiskové prohlášení o celé iniciativě bylo učiněno minulý pátek a podílely se na něm společnosti RTE a Elia, tedy provozovatelé přenosových soustav ve Francii, respektive Belgii. Nové centrum by mělo „poskytovat pravidelné předpovědi a monitorovat v reálném čase toky elektrické energie v západoevropských sítích,“ říká se ve společném prohlášení obou zúčastněných firem. Jeho sídlo by mělo vzniknout přímo v srdci Unie – v Bruselu. Zájem na tomto projektu projevil také německý systémový operátor (TSO) společnost Vattenfall.

Andris Piebalgs, komisař pro energetiku, je novou iniciativou nadšený. „Tato dohoda je konkrétním a velmi důležitým příkladem spolupráce evropských systémových operátorů,“ řekl Piebalgs a dodal: „Jak víte, jedním z hlavních úkolů, který vytyčuje třetí liberalizační balíček v energetice je právě posílení spolupráce mezi systémovými operátory. Jsem přesvědčen, že nová dohoda přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti v Evropě a že i další státy Unie budou následovat tento příklad.“

Současná iniciativa navazuje na plán Komise z června 2006, který předpokládal vytvoření sedmi různých trhů s elektrickou energií v rámci sedmadvacítky jako základ k budoucímu jednotnému unijnímu trhu. Jedním ze sedmi regionů, se kterým tento plán počítal, bylo soustátí Francie, Německa a Beneluxu s tím, že Belgie by v tomto svazku hrála prim. Propojování nizozemské, belgické a francouzské elektrické sítě bylo oznámeno již na začátku minulého roku.

Potřeba lepší koordinace přenosových soustav se dostává čas od času na první stránky evropských deníků od října roku 2006, kdy došlo k rozsáhlému výpadku elektrického proudu, který tehdy postihl na celé dvě hodiny asi 10 miliónů Němců a vyvolal problémy i ve zbytku západní Evropy. Starý kontinent jen o vlásek unikl totálnímu výpadku proudu a to díky tzv. „evropskému solidárnímu mechanismu“, který umožnil kompenzovat výpadky v Německu.

Podle společností RTE a Elia bude nové centrum garantovat bezproblémovou správu evropských sítí, které jsou díky rozvoji energetické burzy čím dál vytíženější. Snazší by měla v budoucnu být i integrace obnovitelných zdrojů energie do přenosových soustav. Nové centrum by v první fázi mělo poskytovat předpovědi týkající se energetické bezpečnosti každé odpoledne a to vždy na další den. Ve druhé fázi (zhruba od června 2009) se počítá se soustavným monitoringem a zpravodajstvím v reálném čase.

Jiří Strnad, ředitele sekce Zahraniční spolupráce a podpora obchodu společnosti ČEPS, v prohlášení pro EurActiv uvedl: „V posledních letech je bezpečný provoz evropských přenosových sítí ovlivňován dramatickým nárůstem přetoků mezi soustavami jako důsledek nárůstu obchodních aktivit a obtížně predikovatelného výkonu narůstajícího počtu větrných elektráren. ČEPS proto vítá praktické kroky, které vedou k prohloubení transparentnosti a provozní spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav (PPS) v kontinentální Evropě zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz v rámci celé synchronní zóny UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity, pozn. red.). V současné době v rámci UCTE byla ustanovena pracovní skupina, která bude připravovat „koordinační službu“ pro celou synchronní zónu UCTE. ČEPS se aktivně podílí na vzniku harmonizovaného řešení, které by bylo flexibilní pro budoucí potřeby všech PPS v kontinentální Evropě.“