Evropská unie by podle Piebalgse měla více investovat do jádra

Andris Piebalgs, komisař pro energetiku; zdroj: Evropská komise

Evropská komise hodlá prozkoumat, jak nejlépe zjednodušit investice do výstavby nových jaderných elektráren. Na Evropském jaderném shromáždění v Bruselu to uvedl komisař pro energetiku Andris Piebalgs. Jaderná energie podle něj může hrát významnou roli v boji s klimatickými změnami.

Ve svém vystoupení na mezinárodní konferenci „Evropské jaderné shromáždění“, jejímž pořadatelem bylo sdružení FORATOM, Piebalgs zdůraznil, že EU potřebuje „značné investice“, má-li nahradit své stárnoucí atomové elektrárny. Řadě z nich skončí životnost do roku 2030.

Nové investice jsou navíc nezbytné pro zachování bezpečnosti jaderných elektráren. Právě bezpečnost je klíčovým prvkem k zajištění důvěry občanů a politické přijatelnosti jaderné energetiky do budoucna, připomněl komisař.

„Ve snaze umožnit potřebné investice Komise v současné době zkoumá možná řešení problémů spojených s udílením licencí, financováním a různými režimy jaderné odpovědnosti,“ uvedl.

Komisař dále vyzval národní orgány k zavedení bezpečnostních opatření, která by usnadnila přijetí jaderné energetiky u veřejnosti a usnadnila tím investice. Navíc je podle něj zapotřebí posílit spolupráci mezi členskými zeměmi v takových oblastech jako je bezpečnost jaderných elektráren a nakládání s jaderným odpadem.

Jaderná energie v současné době pokrývá spotřebu energie v EU z více než jedné třetiny, uvedl komisař a dodal, že jaderná energie představuje „stabilní a spolehlivý“ zdroj, který je „relativně nezávislý“ na výkyvech v cenách.

Včera se cena ropy vyšplhala na nové maximum 114 dolarů za barel. Piebalgs upozornil, že je na čase si uvědomit, že přišla doba trvale vysokých cen ropy“.

„Jaderná energie je součástí nového energetického mixu Evropské unie a její součástí i nadále zůstane. Pomůže nám nepochybně splnit všechny tři cíle, o nichž stále hovoříme: nejen udržitelnost a nižší emise CO2, ale také vyšší bezpečnost dodávek,“ uvedl.

V řadě zemí ale jaderná energetika představuje kontroverzní téma. Zatímco Francie a Finsko se na jadernou energii silně spoléhají, jiné země, jako je Rakousko, Irsko nebo Švédsko s jadernou energií oficiálně nesouhlasí. Hlavním důvodem jsou obavy z havárií jaderných elektráren a nesprávné nakládání s jaderným odpadem. V České republice jadernou energii podporuje jak nejsilnější koaliční strana ODS, tak opoziční ČSSD. Dalšímu rozvoji jaderné energetiky ale brání koaliční dohoda v níž se vládní strany na požadavek Strany zelených zavázaly neinvestovat do stavby dalších jaderných elektráren.

Ve snaze nepohněvat si ani příznivce ani odpůrce jaderné energie se Komise tématu jaderné energetiky ve svém balíčku opatření z ledna 2007 zaměřeného na snížení vlivu EU na globální oteplování a závislosti na dovozu paliv nevěnovala.

V nedávné době ovšem začala Komise jadernou energii stále důrazněji podporovat a odchýlila se tak od dosavadního neutrálního postoje, který ponechává rozhodnutí o možnosti využití jaderné energie plně v pravomoci členských států.