Studie: Evropská komise by dohodu s ČEZ neměla přijímat

Uhelná elektrárna Chvaletice; zdroj: ČEZ

Společnost ČEZ se v dohodě s Evropskou komisí zavázala k prodeji některých svých uhelných elektráren, aby se vyhnula postihům za zneužívání dominantního postavení na českém trhu s elektřinou. Podle studie konzultační společnosti Candole Partners však návrh, který firma Komisi předložila, není ze soutěžního hlediska čestný. Její výsadní postavení na trhu prý nesníží.

Energetická skupina ČEZ sice Evropské komisi slíbila, že prodá některé ze svých uhelných elektráren, a sníží tak svou výrobní kapacitu, její dominanci na domácím trhu s energií to však příliš neoslabí. Tvrdí to nová studie konzultační společnosti Candole Partners.

Na prodeji elektráren o celkovém výkonu 800 MW se společnost ČEZ s Komisí dohodla na začátku léta. Od roku 2009 totiž evropská exekutiva energetickou firmu vyšetřovala kvůli podezření z porušování principů hospodářské soutěže. ČEZ totiž podle Komise mohl zneužívat svého dominantního postavení na českém energetickém trhu.

„Pokračování sporu by vedlo zřejmě k udělení mnohamiliardové pokuty a následně k soudnímu procesu. Ani jedna strana nechtěla čekat pět let, až soudy rozhodnou,“ uvedl v minulosti obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda.

Společnost proto navrhla prodat elektrárny Počerady, Chvaletice nebo Dětmarovice, popřípadě elektrárny Tisová I a II a Mělník III dohromady. Jak ale týdeníku Euro řekl zdroj z blízkosti ČEZ, moderní a výkonné Počerady si firma pravděpodobně ponechá.

Nabídky od uchazečů by měla obdržet již během září a října. Podle dostupných informací zájem projevily především společnosti Czech Coal a Energetický a průmyslový holding.

Nefér návrh

V polovině letošního července Komise spustila připomínkové řízení, ve kterém mohli na rozhodnutí ČEZ reagovat zainteresovaní hráči na trhu. Do tohoto „testu trhu“ se zapojila i společnost Candole Partners, která tvrdí, že ani jedna z alternativ předložených energetickým gigantem jeho dominanci na trhu nesníží.   

„Nevidíme žádný důvod, proč by měla Komise považovat návrh ČEZ ze soutěžního hlediska za čestný,“ uvedli autoři zmíněné studie Martin Bebiak a Jan Ondřich.

ČEZ se podle nich navíc zavázal prodat pouze ty elektrárny, kterých se chtěl zbavit bez ohledu na výsledky vyšetřování vedeného Komisí.  

„Počerady, Tisová I, Tisová II a Mělník III mají problémy s dodávkami uhlí. Dětmarovice a Chvaletice jsou neekonomické a plánuje se jejich uzavření nebo nahrazení,“ dodali.

Podle jejich výpočtů by ČEZ mohl prodat elektrárny Počerady, Prunéřov I a II, Mělník III a Tušimice II. Pak by se koncentrace na českém trhu s elektřinou podstatně snížila, tvrdí.

„Doporučujeme, aby Komise vyžadovala po ČEZ prodej elektráren s nejvyšší výrobní kapacitou, aby došlo k dostatečnému nárůstu konkurence na českém trhu,“ uvádí se ve studii.  

Prunéřov a Tušimice jsou však součástí modernizační strategie společnosti. V letech 2007 až 2012 investoval ČEZ do komplexní obnovy elektrárny Tušimice II 26 miliard korun.