Europoslanec Poc: EU má nedostatek jaderných vědců

Jaderná elektrárna Dukovany; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Petr Adámek.

Evropská unie nemá dostatek odborníků na jadernou energetiku a situace se stále zhoršuje, tvrdí europoslanec Pavel Poc (ČSSD), který proto inicioval právě probíhající jednání o jaderné energetice v Bruselu.

Evropská unie včetně České republiky se potýká s nedostatkem kvalifikovaných expertů z oblasti jaderných technologií. Hlavním důvodem je dlouhodobě klesající zájem evropský studentů o technické obory.

Pokud by se tento trend nepodařilo zvrátit, hrozí, že v nadcházejících desetiletích nebude komplikacím s nedostatkem kvalifikovaných specialistů čelit jen jaderná energetika, ale i mnohé další obory. Podle europoslance Pavla Poce (Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů) přitom nejde jen o zajištění samotné obsluhy současných nebo budoucích elektráren.

„Tyto kvalifikované síly jsou nezbytné především pro vědu a výzkum v oboru,“ vysvětluje europoslanec Poc.

Podle Pavla Poce současné alternativní zdroje energie, ať jde o větrné elektrárny, fotovoltaiku nebo biomasu, stále ještě nedosahují dostatečné míry účinnosti. Jádro je tak jedinou cestou, domnívá se Poc, jak vyřešit přechod od spalování fosilních paliv k novým technologiím, aniž by to mělo zásadní dopad na přenosovou soustavu, nebo některá přirozeně vysoce energeticky náročná průmyslová odvětví.

„Jádro je totiž při úrovni našich současných technických znalostí jediným stabilním, relativně čistým velkým zdrojem elektrické energie,“ tvrdí Poc.

„Zatímco na dovozu ropy a zemního plynu je Evropa téměř výhradně závislá na vnějších zdrojích, v případě získávání energie z jádra má naopak dostatek vstupních surovin na staletí dopředu. Což nám poskytuje dostatek času pro vývoj nových, účinnějších, a čistších technologií,“ dodává europoslanec.

Pozornost přitom upíná také na vývoj reaktorů nové generace, které slibují nejen výrazně vyšší účinnost reaktorů, ale také možnost využití i stávajícího odpadu. Reaktory tzv. IV. generace, které dokáží plně recyklovat vyhořelý radioaktivní odpad, jsou přitom i v hledáčku Evropské komise.

„Co se týče nukleárního vývoje, zaměřujeme se dnes na reaktory IV. generace, neutronové reaktory schopné plné recyklace jaderného odpadu. Tato technologie nám do roku 2040 dovolí optimalizovat využívání jaderného paliva a zároveň přispěje k udržitelnému rozvoji. Je to nepochybně velký pokrok pro jadernou vědu, který bude mít zásadní vliv na společnost a průmysl,“ uvedl Georges Van Goethem z Generálního ředitelství pro výzkum Evropské komise.

V budově Evropského parlamentu pak europoslanec Poc, společně s ČVUT a skupinou ČEZ, připravil také tématickou výstavu zaměřenou na problematiku jádra. Kromě vzdělávacích programů v jaderné energetice prezentuje i dvacáté výročí provozu výzkumného jaderného reaktoru "VR-1" na katedře jaderných reaktorů ČVUT.