Europoslancům se nelíbí průtahy při vyřazování slovenské elektrárny v Bohunicích

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: korom.

Poslanci Evropského parlamentu včera přijali usnesení, v němž Slovensko kritizují za nedostatečný pokrok při vyřazování jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Ukončení provozu elektrárny, která používá zastaralou sovětskou technologii, nařizuje Slovensku smlouva o přistoupení k EU. Společně s ním vyřazují své jaderné elektrárny také Litevci a Bulhaři.

Europoslanci včera schválili zprávu, která hodnotí účinnost financování, které EU Slovensku, Litvě a Bulharsku poskytuje na vyřazení jaderných reaktorů sovětského typu. Všechny země se přitom dočkaly kritiky. Při odstavování jaderných zařízení podle poslanců dochází k nedodržování původně slíbených termínů, špatné koordinaci a objevují se i podezření na možná zneužití evropských peněz k jiným účelům. Informoval o tom EurActiv.sk.

Provoz slovenské elektrárny Jaslovské Bohunice, litevské Ignaliny a bulharské elektrárny Kozloduj má být podle smluv, které členské státy uzavřely při vstupu do EU, postupně ukončen, neboť jejich reaktory z dob Sovětského svazu nesplňují přísnější bezpečnostní normy.

V usnesení se dočteme, že Parlament „naléhavě žádá Komisi a slovenskou stranu k přijetí opatření, která zabrání zpožděním a (…) plánovaném pokroku prací na vyřazování (elektrárny) z provozu“.

Poslanci si podle tajemnice Evropského parlamentu na Slovensku Ivany Janíkové Stavrovské stěžují, že dosud nedošlo k vyčlenění peněz na odstavení reaktoru A1. Nelíbí se jim také zpoždění při rekonstrukci systému fyzické ochrany oblasti a projektu, který má řešit nakládání s vyhořelým jaderným palivem a výstavbu dočasného úložiště v Jaslovských Bohunicích. Tajemnici cituje deník SME.

V usnesení, které připravil rumunský europoslanec Marian-Jean Marinescu (EPP), se poslanci také podivují relativně vysokému podílu finančních prostředků EU, které s uzavíráním elektráren přímo nesouvisí.

Způsob nakládání s penězi, které EU dala trojici zemí na vyřazení jaderných elektráren, má na podzim posoudit také Evropský účetní dvůr. Poslanci jej v této souvislosti požádali, aby objasnil, zda státy peníze použily v souladu s účelem, na který byly vyhrazené.

I přes stížnosti na zpoždění při vyřazování bohunické elektrárny z provozu poslanci požádali o prodloužení možnosti financovat projekt i po skončení současného finančního rámce EU po roce 2013.

Poslanci také Komisi vyzvali, aby zřídila koordinační tým, který by na plnění plánů dohlédl v souladu s jasným harmonogramem, zhodnotila dosavadní způsob využívání finančních prostředků a posoudila, nakolik je účast EU při vyřazování elektrárny stále zapotřebí.