Europoslanci varují před nezájmem o energetickou účinnost

Monitorovací skupina europoslanců se ve své zprávě ze 13. července domnívá, že kvůli absenci závazného energetického plánu EU se členské státy s největší pravděpodobností přestanou zajímat o energetickou účinnost.

V tomto duchu se nese varování, které vydala Společná platforma pro energetickou účinnost (Energy Efficiency Watch, EEW) tvořená skupinou poslanců Evropského parlamentu ve svém posudku k národním akčním plánům energetické účinnosti, které členské státy přijaly v roce 2006. Europoslanci se domnívají, že cíle (zvýšit úspory energie do roku 2016 o 9%), které členským státům uložila Směrnice o efektivitě využití energie (Energy Services Directive), jsou nesplnitelné. „Většina členských států se pravděpodobně zaměří na atakování cílů v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů energie (v rámci klimatického balíčku), než aby se snažila na 100% splnit cíl uložený směrnicí,“ argumentují europoslanci.

Na druhou stranu zveřejněná zpráva zdůrazňuje, že celá řada navržených postupů již byla naplánována či dokonce implementována, a akční plány energetické účinnosti navíc poskytují příležitost pro získávání cenných zkušeností, které lze využít i v jiných sektorech.

Standardizovat akční plány, radí europoslanci

Aby bylo zmíněných cílů dosaženo co nejefektivněji, europoslanci doporučili Evropské komisi, aby vytvořila standardní formát pro tvorbu dalších akčních plánů členských zemích, které mají být přijaty v roce 2011. Především je třeba harmonizovat strukturu a úroveň informací v dokumentech a uvést běžné metody, které povedou k vyšším energetickým úsporám. Evropská komise by také podle závěrů monitorovací skupiny měla více podporovat příslušné autority, aby plnění akčních plánů povzbudily.

Evropská komise již podobný krok učinila v souvislosti s harmonizací tvorby národních akčních plánů o obnovitelných zdrojích (EurActiv 1.7.2009), které členské státy EU využijí jako předlohu pro plnění vlastních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.